Archivum: » március, 2022 «

2022. március 24., csütörtök 

A kiállítást megnyitotta Prof. Dr. Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Közreműködött Gajdó Delinke színművész.

Elemi iskoláit szülôvárosában, a Roth Klein Endre Iskolában végzi. Középiskolába már Marosvásárhelyen jár, elôször a Katolikus Gimnáziumba, majd a Református Gimnáziumba és a létrejöttétôl a Zene- és Képzômûvészeti Líceumba és itt érettségizik 1951-ben. Még ebben az évben felveszik a Kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti Fôiskolára. 1853 márciusában Sztálin halálakor ünneplô öltözetének elmaradása és ehhez igazodó magatartása miatt kizárják a fôiskoláról. A Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóságnál kap rajzolói állást. Marosvásárhelyen él és dolgozik tragikusan korai haláláig. Egyéni kiállításokat Marosvásárhelyen (1967, 68, 72) rendeznek alkotásaiból, halála után is Marosvásárhely (1997, 12) ad otthont emlékkiállításoknak. Máig tisztázatlan körülmények között hal meg. Marosvásárhelyen helyezik végsô nyugalomra, síremlékét a pályatárs Hunyadi László készíti.