30 éves EMA

 Erdély Művészetéért Alapítvány bemutatása

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 1988. március 30-án, a második kulturális magánalapítványként alakult azzal a céllal, hogy az erdélyi magyar kultúra – főként a kortárs képzőművészet – értékeinek anyaországi bemutatását segítse – elsősorban olyan művészek számára, akik szülőföldjükön, Erdélyben élnek, és alkotnak.

Az elmúlt 30 esztendőben több száz egyéni és csoportos kiállítást szerveztünk, amit aztán vándorkiállítások formájában utaztattunk bel és külföldön. ( Megidézett Örökségünk, Erdélyi Művészek az Autonomiáért)

Feladatunknak éreztük a XX. századi kiemelkedő erdélyi alkotók megismertetését az anyaországi közönséggel (Incze János, Leiter Artúr, Macskássy József, Nagy Pál, Páll Lajos, Sükösd Ferenc, Szalay Lajos, Szécsi András, Szervátiusz Jenő, Varga-Nándor Lajos, Zsögödi Nagy Imre stb).

A Vármegye Galériát 1991-ben nyitottuk meg, megteremtve ezzel az erdélyi művészek tematikus galériáját Budapest belvárosában. Megismertettük a hazai közönséggel a legjelentősebb kortárs alkotókat, a hagyományos erdélyi fa- és linómetszőket, textil- és fotóművészeket és a korondi székely fazekasságot. Megnyitóinkon az erdélyi irodalmi és zenei alkotásokból is ízelítőt adunk ismert előadóművészek tolmácsolásában.

A határon túli művészek számára máig állandó kiállítási lehetőség Budapest belvárosában a Vármegye Galéria és az E-Galéria. Az állami szerepvállalás hiánya, és a civil szféra erőtlensége miatt továbbra sem adhatjuk fel folyamatos tevékenységünket: a Kárpát-medencében alkotó magyar képzőművészek anyaországi bemutatását, kulturális együvé tartozásunk erősítését.

A kiállítások megrendezéséhez továbbra is a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai nyújtanak szakmai segítséget.

A Vármegye Galéria 1991 óta 2010-ig ! hivatalos résztvevője volt a Budapesti Tavaszi Fesztivál és Budapesti Őszi Fesztivál rendezvénysorozatának.

A művészek bemutatását lehetőség szerint katalógusok kiadásával is segítjük.

A Millennium óta működtetjük a Vármegye Szalont, amely a galéria tevékenységét kiegészítve kulturális rendezvényeknek, íróolvasó találkozóknak, CD-, könyvbemutatóknak, kamara-kiállításoknak, sajtótájékoztatónak ad helyet.

2001-ben megnyitottuk a Vármegye Galéria udvarán a Millenniumi Erdélyi Szoborkertet Szervátiusz Tibor szobraiból, amely speciális színfoltja volt Budapest belvárosának, amit az utca felújításkor 2017. augusztusában kifosztottak.

  1. november 22-én Petrás Mária kiállításával nyitottuk meg a galériák utcájában a Falk Miksa u. 8 szám alatt az E/rdély/-Galériát, mely állandó bemutatkozási lehetőséget teremt az erdélyi művészeknek.