2009 november 03., kedd

Közhasznúsági jelentés 2008.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány, mint közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint.
Az alapítvány non-profit közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez:
– egyszeres naplófőkönyves könyvelést vezet,
– egyszerűsített éves beszámolót készít, üzleti jelentése nincs, közhasznúsági jelentést készít,
– a kuratórium ülése elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését.
2008. évben az Erdély Művészetéért Alapítvány központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott, benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek, és az előző éviekhez képest a szakmai pályázatokon (Nemzeti Kulturális Alapprogram Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma) csökkenő támogatási bevételt eredményeztek, de a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain eredményesek voltunk.

Tételes kimutatás intézményektől, szervezetektől és más alapítványoktól
megpályázott és elnyert összegekről
2008.

Nemzeti Civil Alapprogram      4.800.000,- Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság     0,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          100.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata         850.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium           600.000,- Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium       0,- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata      0,- Ft
Szülőföld Alap Iroda       2.000.000,- Ft
SZJA 1% -ok             344.366,- Ft

Összesen:         8.694.366,- Ft

Az eredmény-levezetésben látható, hogy az Erdély Művészetéért Alapítvány 20. évfordulójára benyújtott pályázataink részben sikeresek voltak, így az évek óta áthúzódó hiány csökkent.
A költségvetési támogatásként is értékelhető alapokból elnyert pályázati összegek tételes elszámolása határidőben megtörtént, azok dokumentációja az egyes rendezvények és a pályázatok elszámolása dossziékban találhatók meg, amely megegyezik a hivatkozott naplófőkönyv adataival.

A cél szerinti juttatások az alábbiak szerint alakultak:
Nemzeti Civil Alapprogram      4.800.000,- Ft
Az összeget a 2008. évi programok megvalósításához, valamint a Vármegye Galéria és Szalon fenntartásához használtuk fel.
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium nyertes pályázatainak támogatásával bemutattuk az Agyagból épülő világ című kerámia kiállítást (1.600.000,- Ft), valamint az alapítvány 20. évfordulója alkalmából Én Isztenem hová leszünk címmel egy művészeti albumot adtunk ki (1.200.000,- Ft). Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma működési célú pályázatán elnyert 2.000.000,- Ft-ot működési költségeinkhez, a Vármegye Galéria és Szalon fenntartásához használtuk fel.

Budapesti Fesztiválközpont Kht      100.000,- Ft
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Páll Lajos korondi festőművész kiállítását rendeztük meg, a művész 70. születésnapjára megjelent album bemutatójával összekötve. A kiállításhoz reprezentatív katalógust jelentettünk meg.

Szülőföld Alap Iroda       2.000.000,- Ft
Az elnyert támogatást a Vármegye Galéria működési költségeihez és a 2008. évi programok megvalósításához használtuk fel.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 850.000,- Ft
Az önkormányzat pályázatán elnyert támogatást a Vármegye Galéria működési költségeihez és a 2008. évi kiállítási program megvalósításához használtuk fel.

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium     600.000,- Ft
A támogatási összeget az Agyagból épülő világ című kerámia kiállítás rendezéséhez használtuk fel, valamint készítettünk a kiállításhoz egy katalógust is.

SZJA 1% -ok         344.366,- Ft
Az Erdély Művészetéért Alapítvány köré tömörült művészetpártoló közönség, felhívásunkra, minden évben lehetősége szerint felajánlja SZJA adójának 1 %-át. A felajánlásról értesíti az alapítványt is. A nagylelkű támogatást megköszönve tájékozatjuk az adományozókat éves tevékenységünkről, rendszeresen, postai úton vagy elektronikus levélben értesítést, meghívót küldünk rendezvényeinkről. A felajánlott összeget kiállítási programunk megvalósításához használtuk fel.

A fenti pályázati támogatások esetében – melyek írásbeli szerződéseken alapulnak – minden esetben betartjuk az elszámolás határidejét, részletes szakmai beszámolót készítünk a támogatónak. Az elszámolás az egyes intézmények, elszámoltatók előírásainak megfelelő formában és tartalommal történik, és a támogatott rendezvény dokumentációi között kerül megőrzésre.

Az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Erdély Művészetéért Alapítvány 1988-as alapításakor induló vagyona 150.000,- Ft volt. Feladatait a beérkező támogatásokból végezte. Éves bevétele a 2006. évi közel 16 millió forinthoz képest ismét 15.047.000,- Ft volt. Az éves ráfordítások a 2007. évi 11.435.000,- Ft-hoz hasonlóan 11.922.000,- Ft volt. Ez az összeg az előző évekhez hasonló színvonalas működés fenntartását épphogy fedezte.
Az alapítvány lekötött tartalékokkal nem rendelkezik, forrásait a programjában szereplő kiállítások megvalósítására fordítja.
A költségtakarékos működés biztosította, hogy az előző évi 5.090.000,- Ft-ról 2.300.000,- Ft-ra csökkent a rövid lejáratú kölcsöntartozás.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. Államháztartási körbe tartozó és egyéb szervezettől nem pénzbeli támogatásban nem részesült.

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az Erdély Művészetéért Alapítvány alapító okiratának megfelelően 2008-ban is az Erdélyben élő és alkotó művészek megismertetése érdekében kiállításokat szervezett a Vármegye Galériában és Vármegye Szalonban, valamint vidéki helyszíneken. A kuratóriumi döntésnek megfelelő beszámolóhoz csatolt kiállítási programját maradéktalanul teljesítette, a kapott támogatásokat, adományokat e cél érdekében használta fel.

A Vármegye Galéria 2008. évi megvalósított programja

2008. január 30. – 2008. március 8.  Petkes József
Vármegye Galéria                                        festőművész kiállítása

2008. március 19.  Dinnyés József 60 éves
Vármegye Szalon    CD bemutató

2008. március 25. – 2008. május 20.  Budapesti Tavaszi Fesztivál
Vármegye Galéria                                          Páll Lajos festőművész kiállítása

2008. november 5. – 2008. november 30.  Magyar Trikolór
Vármegye Szalon                                                      a Nemzet naptára 2009. bemutató, díjkiosztás, fotókiállítás a díjnyertes képekből

2008. november 10. – 2008. november 30.  Somogyi Győző Magyar Hősök
Vármegye Galéria                                                       kiállítása a Szervátiusz Jenő-díj átadása alkalmából
 
2008. december 3. – 2009. január 30.  Agyagból épülő világ
Vármegye Galéria                                            Kárpát-medencében alkotó keramikusok kiállítása

2008. december 3.   Én Isztenem hová leszünk
Vármegye Szalon       című könyv bemutatója

A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások kimutatása:
Az alapítvány tisztségviselői megalakulás óta bérben, tiszteletdíjban, költségtérítésben, megbízási díjban, folyósított kölcsönben, természetbeni juttatásban nem részesültek.
Tevékenységüket önkéntes segítőként végzik.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány és a Vármegye Galéria vezetője 2008-ban Szervátiusz Jenő-díjban részesült.

merleg1-kicsi1

merleg2-kicsi

merleg3-kicsi

merleg4-kicsi

Címkék: