Csoportos

Csoportos kiállítások

Erdélyi Csillagok Budapest 1988. október 11.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Muzsikás Együttes
Erdélyi Csillagok Kecskemét  1989. február 19.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Forrás Kör és a Csík Zenekar
Korondi Székely Fazekasság Budapest 1989. május 11.
Megnyitót mondott: Csomor Lajos
Közreműködött: Budai Ilona, Birinyi József
Erdélyi Színfoltok Münster 1989. szeptember 9.
Megnyitót mondott:   Hubert Steinhaus
Erdélyi Csillagok Kőszeg 1989. szeptember 16.
Megnyitót mondott: Köteles Pál
Közreműködött: Dinnyés József, Torday Ferenc
Erdélyi Csillagok Kaposvár 1989. december 4.
Megnyitót mondott: Bába Iván
Közreműködött: Dinnyés József
Erdélyi Színfoltok Budapest 1989. december 9.
Megnyitót mondott: Csurka István
Erdélyi Csillagok Gömörszőlős 1990. május 27.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Sellei Zoltán és Faragó Laura
Szülőföldem, Erdély (52 művész) Budapest (ORSZK) 1991. január 25.
Megnyitót mondott: Tőkés László
Közreműködött: Faragó Laura, Torday Ferenc
Szülőföldem, Erdély Jászberény 1991. május 31.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Illyés Kinga
Szülőföldem, Erdély Nyíregyháza 1991. június 21.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Bánszki István és a Bessenyei Színkör
Szülőföldem, Erdély Hajdúdorog 1991. augusztus 19.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Székelyudvarhelyi Vegyes Kórus
Szülőföldem, Erdély Szekszárd 1992. május 2.
Megnyitót mondott: Kincses Előd
Gy. Szabó Béla emlékére Vármegye Galéria 1992. június 24.
25 fametsző művész alkotásaiból
Megnyitót mondott: Halász Péter
Szülőföldem, Erdély (12 művész) Dunaföldvár 1992. július 3.
Megnyítót mondott: Babik Zoltán
Erdélyi Színfoltok Vármegye Galéria 1993. március 18.
Megnyitót mondott: Kányádi Sándor
Erdélyi Őszi Tárlat ´93 (50 művész)  Vármegye Galéria 1993. szeptember 28.
Megnyitót mondott: Koltay Gábor
Közreműködött: Ferencz Éva
Sepsiszentgyörgyi Műhely (22 művész) Vármegye Galéria 1994. szeptember 26.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza és Eva Maria Barki
Sepsiszentgyörgyi Műhely Salgótarján 1994. november 22.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Guthy Éva, énekművész
Marosvásárhelyi Tárlat (34 művész) Vármegye Galéria 1995. szeptember 25.
Megnyitót mondott: Fülöp G. Dénes
Kolozsvári textilművészek gyűjteményes kiállítása Vármegye Galéria 1996. január 25.
Megnyitót mondott: Varga Domokos
Közreműködött: Kobzos Kiss Tamás
Nagybánya Művészete Vármegye Galária 1996. június 6.
Tőrös Gábor szobrász, Véső Ágoston festő és Walter Frigyes grafikus
Megnyitót mondott: Szücs György
Közreműködött: Sebestyén Márta
Temesvári Tárlat (9 művész) Vármegye Galária 1996. október 1.
Megnyitót mondott: Tőkés László
Közreműködött: Bálint Péter
Nagybánya Művészete Szolnok 1996. október 17.
Tőrös Gábor szobrász, Váső Ágoston festőművész és Walter Frigyes grafikus
Megnyitót mondott: M. Román Béla
Őszi Tárlat Marosvásárhely 1997. október 25.
Erdélyi Tárlat ´97 (11 művész) Vármegye Galéria 1997. december 3.
Megnyítót mondott: Beke György, író
Közreműködött: Gyenge Gyula klarinétművész
Xantus Géza és Miholcsa József Vármegye Galéria 1998. október 20.
Megnyitót mondott: Németh Zsolt
Közreműködött: Maczkó Mária
Xantus Géza és Miholcsa József Győri Könyvtár 1999. február 9.
Megnyitót mondott: Szilágyi Albert
Xantus Géza és Miholcsa József Hadtörténeti Múzeum 1999. április 8.
Megnyitót mondott: Dr. Ladocsi Gáspár
Közreműködött: Rajkai Zoltán
Nagybánya Festőtelep (18 művész) Vármegye Galéria 2000. január 13.
Megnyitót mondott: Tőkés László püspök
Magyar Millennium Kárpát-medencei kortárs képzőművészek (29 művész ) Vármegye Galéria 2000. október 17.
Megnyitót mondott: Németh Zsolt államtitkár
Közreműködött: Ferencz Éva
Erdélyi Színfoltok (12 művész) Vármegye Galéria 2001. február 1.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Határok nélkül- a Kárpát-medencében élő művészek kiállítása a  Hortobágyi Nemzetközi Művésztelepen
készült művekből (40 művész) Vármegye Galéria 2001.október 24.
Megnyitót mondott: Várhegyi Attila
Közreműködött: Dinnyés József
Európai kézfogások – Transylvania Vármegye Galéria 2002. március 20.
Megnyitót mondott: Bába Iván
Közreműködött: Sebestyén Márta
Erdélyi impressziók – a Modern etnika iparművész csoport kiállítása Vármegye Galéria 2002. október 24.
Megnyitót mondott: dr. Nemeskürty István
Közreműködött: Faragó Laura
Határok nélkül (13 művész) Vármegye Galéria 2003.október 17.
Kárpát-medencében élő művészek kiállítása
Megnyitót mondott: Szakolcay Lajos
Közreműködött: Faragó Laura
Az erdélyi művészet élő hagyományai Incze István és Incze István Botond  Vármegye Galéria 2004. március 19.
Megnyitót mondott: Szilágyi Zsolt
Közreműködött: Berecz András
Erdélyi impressziók – erdélyi iparművész csoport kiállítása (17 művész) Vármegye Galéria 2004. május 11.
Megnyitót mondott: Szepes Hédi
Közreműködött: Mackó Mária
Erdélyben megjelent könyvek bemutatója az illusztrációk kiállításával az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan
Gaál András, Haller József, Márton Árpád, Részegh Botond kiállítása Vármegye Szalon 2004. június 4.
Megnyitót mondott: Pomogáts Béla
Közreműködött: Simon Mátyás
Korondi székely fazekasság Vármegye Galéria 2004. december 9.
Megnyitót mondott: Rákay Philip
Közreműködött: Mackó Mária
Haller József és Gyarmathy János Vármegye Galéria 2005. március 22.
Megnyitót mondott: Nagy Miklós Kund
Közreműködött: Ferencz Éva
Márton Árpád és Györfi Sándor Vármegye Galéria 2005. május 31.
Megnyitót mondott: Cselényi László
Közreműködött: Juhász Zoltán
A kiállítás fővédnöke: Szervátiusz Tibor
Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő Vármegye Galéria 2005. november 15.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Ferencz Éva
Gaál András és Péterfy László Vármegye Galéria 2006. január 17.
Megnyitót mondott: Vécsi Nagy Zoltán
Közreműködött: Kobzos Kiss Tamás
Mozart és Bartókaz erdélyi művészetben (21 művész) Vármegye Galéria 2006. március 21.
Megnyitót mondott: Szokolay Sándor
Közreműködött: Székely János Jenő
Erdélyi művészek 1956-ról (16 művész) Vármegye Galéria 2006. október 19.
Megnyitót mondott: Wittner Mária és Szőcs Géza
Petrás Mária és Petrás Alina Vármegye Galéria 2006. november 29.
Megnyitót mondott: Döbrentei Kornél
A magyar trikolór  Vármegye Szalon 2006. december 20.
Magyar művészet – Magyar művészek Erdélyben (25 művész) Vármegye Galéria 2007. március 20.
Megnyitót mondott: Rogán Antal
Közreműködött: Kobzos Kiss Tamás
Studio 9 (9 művész) Vármegye Galéria 2007. szeptember 6.
Megnyitót mondott: Dr. Baán László
Közreműködött: Wolmuth István
Agyagból épülő világ (21 művész) Vármegye Galéria 2008. december 3.
Kárpát-medencében élő keramikusok kiállítása
Megnyitót mondott: Dr. Andrásfalvy Bertalan
Közreműködött: Petrás Mária
Művésztelepek (37 művész) Vármegye Galéria 2009. február 4.
Berekfürdői Nagykun Nemzetközi Művésztelep
Megnyitót mondott: Dörner György
Közreműködött: Dinnyés József
Befogadó Transylvánia (20 művész) Vármegye Galéria 2009. március 24.
Megnyitót mondott: Jókai Anna
Közreműködött: Szél-Molnár Anna és Kata
A magyar trikolór Vármegye Galéria 2009. december 9.
Itt és Most (24 művész) csoportos kiállítása az Időhidak programsorozat keretében a Vármegye Galériában 2010. február 10- március 5-ig   Megnyitót mondott: Dr. Losonci Miklós
scanned-at-2010-3-25-11-32Vissza a Gyökerekhez Fametszéstől a fafgaragásig
24 művész csoportos kiállítása a Vármegye Galériában
2010. december 1.
Megnyitót mondott: Dr. Kövér László
Közreműködött: Sebestyén Márta
Metamorphosis Transylvanie Vármegye Galéria
2011.március 23.
Megnyitotta: Tőkés László
Közreműködött: Török Tilla
Studio 9, Vármegye Galéria
2011. szeptember 6.
Megnyitta: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes
Közreműködött: Fábián Éva, népzenész
 
 
 
2012. október 18. E-Galéria 
Miholcsa József (szobrászművész) és Xantus Géza (Festőművész) 
Megnyitotta: Balog Zoltán miniszter 
Közreműködött: Dinnyés József daltulajdonos 
 
2013.június 17.  E-Galéria 
Pallos-Sch Jutta és Krisztina  (festőművész)
” Rögzített szemléletek” című kiállítása 
A kiállítás fővédnöke: Semjén Zsolt miniszterelnök- helyettes 
Megnyitotta: Banner Zoltán művészettörténész, író előadóművész
 
2014. szeptember 9. E-Galéria
Simon Endre (Szolnay- díjas festőművész) és Simon Zsolt  (grafikusművész)
“Feketén-Fehéren” című kiállítása
Megnyitotta: Németh Zsolt  A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
                   Feledy Balázs művészettörténész
 Petrás Mária és Alina 2015. november 17.-december 20. E-galéria 
Megidézett örökségünk kiállítás sorozat
2017. november. 8.-án E-Galéria Petrás Mária és Alina  “Adventi “  kiállítása. Megnyitotta: Józsa Judit  – művészettörténész, galériavezető Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária,Petrás Alina Kiss Tatiana és Petrás Mária.