2012 november 27., kedd

DR BAÁN LÁSZLÓ MEGNYITÓBESZÉDE

FARAGÓ MIKLÓS kiállításmegnyitóján

az E-Galériában:

” Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Budapesten immáron több mint két évtizede van egy különleges hely, ahol a magyar művészet alatt pontosan azt értik, amit e szóösszetétel jelent. Magyar művészetet határok nélkül. Magyar művészetet abban a teljességben, ahol a nemzeti jelző a művészet előtt nem beszűkít, hanem kapukat nyit.

Ott kezdődött egykor „…egy szinttel a Vármegye utca járdája alatt, de sok-sok szinttel a mai budapesti közízlés fölött.[1] És az Erdély Művészetéért Alapítvány igazi küldetéstudattal mindent megtett azért, hogy a benne érvényesülő szemléletmód felszivárogjon a járószint alól, elterjedjen város- és országszerte, és a legtermészetesebb legyen.

Amikor az alapítvány elkezdte működését, s létrejöttek az első kiállítások, az itt folyó értékőrző és új utakat mutató munka még misszió volt a javából. Egyrészt biztosítani kellett a megjelenést azoknak, akik a szülőföldjükön kevés lehetőséghez jutottak. Másfelől: téríteni kellett és fennhangon hirdetni, hogy ami a magyarok tehetségéből születik bárhol a világban, az közös örökség, az egyetemes magyar kultúra része.

Ki ne emlékeznék azokra az évekre, amikor a fővárosban bemutatkozó, határainkon túlról való életműveket − mint valami könnyen porladó leletet − a megtalált kincseknek kijáró áhítattal adtuk körbe egymás között.

Évek és tárlatok sora kellett hozzá, hogy megszűnjön a mesterséges elszigeteltség, és valóban értelmét veszítse az anyaországi kontra határon túli megkülönböztetés. Ide kellett varázsolni egy darabka Erdélyt, hogy ma megnyugodva lássuk: itt van, bennünk van. Éppen azért kellett a messzebbről érkezőket külön megmutatni, hogy aztán ne csak a határok olvadjanak el, hanem a „külön” létezés is. Úgy érvényesüljön az összetartozásunk a magyar kulturális közgondolkodásban, ahogy magában a művészetben.

Az anyaországon kívül élő magyar alkotók ma a legnagyobb természetességgel vannak köztünk és velünk. Kiállítanak, pályáznak, díjakat nyernek, a magyar kultúra szerves részeként mutatkoznak be külföldön.

Helyüket a kortárs magyar művészeti közéletben már nem kell féltő műgonddal kiporciózni és fenntartani. Mert azt a helyet ki-ki a saját tehetsége, érdemei és értékei alapján foglalja el, távolságra való tekintet nélkül. A legnagyobbaknak jár egy rész a kánonban, a fiataloknak szabad a pálya, benne lehetnek a vérkeringésben.

Egy esztendeje pedig a Budapest képzőművészeti és műtárgy-kereskedelmi főutcájának számító Falk Miksa utcában, az események sűrűjében találjuk az E-Galéria kiállítóterét. Új helyszín − nagyon sok új lehetőséggel. És azzal a lassan két és fél évtizede változatlan, régi üzenettel, hogy a magyar művészek már az egyszerűsített honosítás előtt is egyfajta „állampolgárok” voltak: a magyar kultúra teljes jogú polgárai. Útlevelüket a műveik jelentették, s jelentik ezután is.

Illyés Gyula fogalmazott így: „Magyar az, kinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit is tartsunk igazán magyarnak.”

Ezen az alapon nincs semmi különbség az alkotók között, éljenek és dolgozzanak akár Kolozsvárott, Clevelandben, Berlinben, Zürichben, vagy Ungváron. Ha az eszük „magyarul forog”, mérce más már nem lehet, csak az eredetiség, a beleadott tehetség, a szépség, a színvonal, a szakmai hitelesség, az igazságkeresés.

Ezúttal Faragó Miklós mutatja be itt, az E-Galériában a sok ország pecsétjével teli „útlevelét”. Világjáró művei állnak Önök elé, és kérik a műértő közönség figyelmét, kíváncsiságát, ítéletét.

Hernádi Gyula írta Faragó Miklós nőalakjairól: „…csillag-sűrű hajukban emberentúli fényességgel világítanak a szállást ígérő házak, az igét hirdető csipkebokrok. Én elhiszem Faragó Miklósnak, hogy ilyen a világ.”

Most Önökön a sor, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy döntsenek: vajon hisznek-e neki? Őszintén bízom benne, hogy megtalálják az utat egymáshoz! ”

 [1] Beke György, író (1927-2007) gondolata volt az alapítvány 10. születésnapján.

 

 

 

Dr Baán László, 2012.11.27.