Egyéni

Egyéni kiállítások

 
Páll Lajos Budapest  1988. március 30.
Megnyitót mondott: Csurka István
Közreműködött: Muzsikás Együttes
Páll Lajos Szeged (Móra Ferenc Múzeum) 1988. november 19.
Megnyitót mondott: Gyulai Endre püspök
Incze János Budapest (ORSZK) 1989. október 19.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Közreműködött: Dinnyés József
Kádár T. Tibor Nagykáta 1989. november 13.
Megnyitót mondott: Dr. Polgárdy Géza
Közreműködött: Budai Ilona
Szécsi András Budapest (ORSZK) 1990. január 25.
Megnyitót mondott: Páskándi Géza
Közreműködött: Budai Ilona, Sinkovits Imre
Szécsi András Bonyhád 1990. április 2.
Megnyitót mondott: Vékás Domokos
Közreműködött: Szélkerék Együttes
Antal Imre Budapest 1990. május 23.
Megnyitót mondott: Németh Géza
Közreműködött: Faragó Laura
Tőrös Gábor Szentendre 1990. június 8.
Megnyitót mondott: Páskándi Géza
Kádár T. Tibor Békés 1990. július 3.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
V. Kedei Zoltán Pápa 1990. november 23.
Megnyitót mondott: Vécsi Nagy Zoltán
Szécsi András Hatvan 1991. március 14.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Balázs Imre  Vármegye Galéria 1991. március 21.
Megnyitót mondott: Makovecz Imre
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Szécsi András Eger 1991. április 12.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Szalay Lajos Vármegye Galéria 1991. augusztus 8.
Megnyitót mondott: Melocco Miklós
Zsögödi Nagy Imre Vármegye Galéria 1992. március 13.
Megnyitót mondott: Kántor Lajos
Kádár T. Tibor Jászberény 1992. június 16.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Szervátiusz Tibor Vármegye Galéria 1992. október 9.
Megnyitót mondott: Csurka István
Közreműködött: Petrás Mária
Szécsi András Vármegye Galéria 1992. december 3.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Sinkovits Imre
Páll Lajos Budapest Galéria–Vármegye Galéria 1993. január 19.
Megnyitót mondott: Lezsák Sándor
Közreműködött: Dinnyés József
Páll Lajos Stuttgart 1993. március 27.
Akvarell kiállítás az Erdélyi Világszövetség német tagozatának   rendezvényén
Előadást tartott: Csurka István
Porzsolt Borbála és Zolcsák Sándor Vármegye Galéria 1993. május 27.
Megnyitót mondott: Fekete György
Közreműködött: Tolcsvay Béla
Macskássy József Vármegye Galéria 1993. szeptember 10.
Megnyitót mondott: Murádin Jenő
Gömbös László és Szinte Gábor Vármegye Galéria 1993. október 21.
Megnyitót mondott: Andrásfalvy Bertalan
Közreműködött: Horváth Gyula, színművész
Kisléghi Nagy Ádám Vármegye Galéria 1993. november 25.
Megnyitót mondott: Legeza József
Közreműködött: Horváth Krisztina és Kozák Orsolya – hegedűn
Pallos Sch. Jutta Vármegye Galéria 1994. január 13.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Nagy Pál Vármegye Galéria 1994. március 17.
Megnyitót mondott: Markó Béla
Közreműködött: Jancsó Adrienne
Szolnay Sándor  Vármegye Galéria 1994. május 26.
Megnyitót mondott: Tempfli József
Közreműködött: Ferencz Éva
Simon Endre és Simon Zsolt Vármegye Galéria 1994. augusztus 23.
Megnyitót mondott: Murádin Jenő
Maszelka János Vármegye Galéria 1994. november 30.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Petrás Mária
Varga Nándor Lajos Vármegye Galéria 1995. március 25.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Imets László Vármegye Galéria 1995. július 5.
Megynyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Ferencz Éva
Égerházi Imre Vármegye Galéria 1995. november 8.
Megnyitót mondott:  Czine Mihály
Miklóssy Mária és Plugor Sándor Vármegye Galéria 1995. december 1.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Közreműködött: Sinkovits Imre
Valovits László Magyarok Világszövetsége 1996. január 16.
„Erdélyi portrék”
Megnyitót mondott: Szíj Rezső
Incze István Vármegye Galéria 1996.március 28.
Megnyitót mondott: Bába Iván
Közreműködött: Budai Ilona és Bánffy György
Petkes József Gellért Szálloda 1996. augusztus 5.
Megnyitót mondott: Szíj Rezsõ
Közreműködött: Ferencz Éva
Portik Sándor Vármegye Galéria 1996. december 3.
Megnyitót mondott: Dr. Borbély Imre
Közreműködött: Dinnyés József
Sükösd Ferenc Vármegye Galéria 1997. március 19.
Megnyitót mondott: Fülöp G. Dénes
Közreműködött: Jakobovits Miklós, Sebestyén Márta
Portik Sándor Aggtelek 1997. július 20.
Benczédi Sándor Vármegye Galéria 1997. szept. 30.
Megnyitót mondott:  Makovecz Imre
Közreműködött: Maczkó Mária
Páll Lajos Vármegye Galéria 1998. március 17.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dinnyés József és Richter Gyula versmondó
Drégely László Vármegye Galéria 1998.április 15.
Megnyitót mondott: Dr. Bakonyi Árpád és Úry Ibolya
Közreműködött: Ferencz Éva
Páll Lajos Vármegye Galéria 1998. május 15.
Gálfy-Bódy Tamás Gellért Szálló 1998. június 7.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dinnyés József
Kolosváry Bálint Vármegye Galéria 1998. szeptember 3.
Megnyitót mondott: Csernitzky Mária
Közreműködött: Bálint Péter
Maszelka János Vármegye Galéria 1998. december 2.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Futásfalvi Márton Piroska Szeged 1999. március 12.
Megnyitót mondott: Kopócsy Anna
Futásfalvi Márton Piroska Vármegye Galéria 1999. március 16.
Megnyitót mondott: Karsai Károly és Szűcs György
Közreműködött: Faragó Laura
Leiter Artur  Vármegye Galéria 1999. május 13.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Páll Lajos Győri Városi Könyvtár 1999. június 1.
Megnyitót mondott: Zöld Ferenc
Páll Lajos Makói Múzeum 1999. augusztus 1.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Petkes József Gellért Hotel 1999. augusztus 2.
Megnyitót mondott: Sümegi György
Közreműködött: Ferencz Éva
Botár Edit Vármegye Galéria 1999. szeptember 7.
Megnyitót mondott: Kányádi Sándor
Közreműködött: Jancsó Adrienn
Kákonyi Csilla Vármegye Galéria 1999. október 27.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Dr. Kincses Előd
Molnár Dénes Vármegye Galéria 1999. december 2.
Megnyitót mondott: Dr. Kövér László miniszter
Közreműködött: Sebestyén Márta
Salló István  Vármegye Galéria 2000. március 21.
Megnyitót mondott: Dr. Nemeskürty István
Közreműködött: Kovács Gergelyné
Molnár Dénes Hajdúhadházi Dr. Földi János Ált. Isk 2000. május 18.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dánielffy Zsolt
Molnár Dénes Hajdúdorogi Művelődési Ház 2000. június 26.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Holbáné Imre Katalin, Szathmári Annamária
Salló István  Győri Galéria 2000. augusztus 18.
Megnyitót mondott: Nagy Gergelyné
Szervátiusz Jenő Vármegye Galéria 2000. szeptember 5.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin miniszter
Közreműködött: Juhász Zoltán és a Szervátiusz dédunokák
Bálint Csaba Vármegye Galéria 2000. november 21.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Dinnyés József
Molnár Dénes Debrecen 2000. december 3.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Bölcskei Gusztáv
Szervátiusz Tibor Vármegye Galéria 2001.március 20.
Megnyitót mondott: Rockenbauer Zoltán
Közreműködött: Petrás Mária és Juhász Zoltán
Botár Edit Vármegye Szalon 2001. március 28.
Közreműködött: Jancsó Adrienne
Kulcsár Béla Vármegye Galéria 2001. június 14.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Faragó Laura
Bardocz Barna Vármegye Szalon 2001. május 29.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Kátai Zoltán
Kulcsár Béla Erdélyi Ház – Sopron 2001.július 29.
Megnyitót mondott: Sz. Nagy Sándor
Véső Ágoston Vármegye Galéria 2001.július 31.
Megnyitót mondott: Tőkés László
Kulcsár Béla Kecskeméti Múzeum 2001. október 2.
Véső Ágoston BMK Galéria-Százhalombatta 2001.október 11.
Megnyitót mondott: Pogány Gábor
Közreműködött: Liszt Ferenc vegyeskar
Madarászné Kathy Margit Vármegye Szalon 2001. október 30.
Megnyitót mondott: Dr Lévai Anikó és Prokai Gábor
Kulcsár Béla BMK Galéria-Százhalombatta 2001.november 16.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: József Rozsnyai Júlia
Paulovics László Vármegye Galéria 2002.július 18.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Varga Viktória
Paulovics László Erdélyi Ház – Sopron 2002. szeptember 29.
Megnyitót mondott: Dr. Kántor Lajos
Andrássy Kurta János Vármegye Galéria 2002.november 22.
Megnyitót mondott: Püski Sándor
Közreműködött: Varga Viktória
Petkes József Vármegye Galéria 2003. február 04.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Dinnyés József
Paulovics László Pápai Ref. Kollégium 2003.február 11.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Szervátiusz Jenő Vármegye Szalon 2003.március 19.
Megnyitót mondott: Csoóri Sándor
Közreműködött: Juhász Zoltán
Bardócz Lajos Vármegye Galéria 2003. július 23.
Sérült tájak
Megnyitót mondott: Pap Gábor
Közreműködött: Dinnyés József
Paulovics László Tokaji Írótábor 2003. augusztus 13.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Székelyhidi Ágoston
Szervátiusz Tibor Vármegye Szalon 2003.november 6.
1956-os szobortervek, kamarakiállítás
Megnyitót mondott: Orbán Viktor
Közreműködtek: Sipos Mihály és Takács Bence
Petrás Mária Vármegye Galéria 2003. december 3.
Megnyitót mondott: Kallós Zoltán
Közreműködött: Ladányi Ferenc és Horváth Gyula, a Tatros együttes tagjai
Maszelka János Vármegye Szalon 2004. január 23.
Könyvbemutató és emlékkiállítás
Megnyitót mondott: Nagy Miklós Kund
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Szalai Zsuzsanna Degenfeld Palota, Tokaj 2004. február 20.
Kézműves ruhakészítő viseletkiállítása
Megnyitót mondott: Kulcsár Edit
Paulovics László Kolozsvár 2004. május 21.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Dr. Kántor Lajos
Petrás Mária Csopak 2004. augusztus 6.
Xantus Géza Vármegye Galéria 2004. szeptember 7.
Megnyitót mondott: Németh Zsolt
Közreműködött: Ferencz Éva
Árkossy István Vármegye Galéria 2004. október 19.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Pitti Katalin
Szécsi András Vármegye Szalon 2004. október 26.
Megnyitót mondott: Fülöp G. Dénes
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla tanítványai
Finta Edit Vármegye Szalon 2004. december 15.
Megnyitót mondott: Dr. Feledy Balázs
Közreműködött: Sebők Klára
Botár Edit Vármegye Galéria 2005. január 12.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Huszár Anita
Botár Edit Kék Duna Wellnes Hotel – Ráckeve 2005. március 18.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Madarász Gyula Vármegye Galéria 2005. szeptember 13.
Megnyitót mondott: Antall István
Közreműködött: Faragó Laura
Gyurkovics Hunor Vármegye Szalon 2006. január 25.
Megnyitót mondott: Jámborné Balogh Tünde
Közreműködött: Juhász Réka és Juhász Dénes
Paulovics László Eger 2006. március 3.
Erdélyi íróportrék
Páll Lajos Eger 2006. március 10.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Saárossy Kinga és Kelemen Csaba
Kopacz Mária Vármegye Galéria 2006. május 25.
Megnyitót mondott: Lászlóffy Aladár
Botár Edit Eger 2006. május 24.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: dr. Lisztóczky László
Simon Endre Vármegye Galéria 2006. szeptember 19.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Lászlóffy Aladár
Bakos Zoltán Vármegye Szalon 2006. december 13.
Tokaj
Megnyitót mondott: Pállfy István
Fekete Zsolt Eger 2007. január 5.
Bakos Zoltán Tokaj 2007. február 3.
Tokaj
Megnyitót mondott: Szepsy István
Égerházi Imre Vármegye Galéria 2007. június 5.
Megnyitót mondott: Székelyhidi Ágoston
Közreműködött: Djabe Zenekar
Árkossy István Eger 2007. szeptember 19.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Simon Zsolt Vármegye Galéria 2007. október 25.
Megnyitót mondott: Szűcs György
Közreműködött: Máthé Győző
Nagy János  Vármegye Szalon 2007. november 21.
Megnyitót mondott: Duray Miklós
Közreműködött: Juhász Zoltán
Csomortáni Gál László Vármegye Galéria 2007. december 4.
Megnyitót mondott: Szántai Lajos
Közreműködött: Maczkó Mária
Petkes József Vármegye Galéria 2008. január 30.
Megnyitót mondott: Szakolczai Lajos
Közreműködött: Faragó Laura
Páll Lajos Vármegye Galéria 2008. március 25.
Megnyitót mondott: Makovecz Imre
Közreműködött: Juhász Lilla
Somogyi Győző Vármegye Galéria 2008. október 15.
Magyar Hősök című kiállítása
Megnyitót mondott: Kovács István
Közreműködött: Juhász Zoltán
Kerékgyártó László Vármegye Galéria 2009. június 9.
Dunatáj című kiállítása
Megnyitót mondott: Kiss Dénes
Közreműködött: Gittai István
Antal Imre Vármegye Galéria 2009. szeptember 14.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Petrás Mária és Bőzsöny Ferenc
Aba Béla Vármegye Galéria 2009. október 20.
20 év változásai
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Kardos Mária, Sipos Mihály
Csathó Pál Vármegye Galéria 2009. december 1.
Életképek a történelmi Magyarországról
scanned-at-2010-3-25-11-442
Petrás Mária, Budapest 2010.március 23.
Megnyitót mondott: Döbrentei Kornél
Közreműködött: Kóka Rozália mesemondó
Bardócz Lajos, Budapest 2010. május 26.
Megnyitót mondott: Lóránd Klára a Kecskeméti Bozsó Gyűjtemény Igazgatja
Közreműködött: Juhász Zoltán népzenész
Faragó Miklós, 2010. szeptember 8.
Megnyitót mondott: Rogán Antal országgyűlési képviselő
Közreműködött: Oszter Sándor – színművész
Zene: Kovács Ferenc- Magony
Árkossy Zsolt, Budapest 2010. október 14
KÉPírás című fotókiállítás és albumbemutató
Megnyitót mondott: Demeter Ervin országgyűlési képviselő
Közreműködött: Dörner György Érdemes művész
Kolosváry Bálint, Vármegye Galéria 2011.február 3.
Tusnádtól Dévényig című kiállítása
Megnyitót mondott: Csernyiczky Mária művészettörténész
Közreműködött: Cseke Zsombor
Isa Schneider, Vármegye Galéria 2011. október 18.
Képes Versek, Versek képben című kiállítása
Megnyitotta: Baranyai Ferenc, Kossuth – díjas költő
Közreműködött: Horváth Lili,  Jászai díjas színművésznő
Vetró András, Vármegye Galéria 2011. november 20.Kézdivásárhelyi szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: Bereményi Géza író, rendező,
Banner Zoltán művészettörténész, író, előadóművész.
Petrás Mária, E-Galéria, 2011. november 12. Keramikus művész kiállítása.
Megnyitotta: Tolvaly Ferenc író.
Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária
A kiállítótermet átadta: Rogán Antal polgármester.
Vetró András, Miskolc, Herman Ottó Múzeum 2012. február. 24. Szobrászművész Kiállítása.
Megnyitotta: Mózes Huba irodalomtörténész.
Közreműködött: Spillman Nóra.
Csomortáni Gál László, E-Galéria, 2012. március.9. Képzőművész Kiállítása.
Losonczy Lilla, E-Galéria, 2012. március 31.Festőművész „Montázs” című kiállítása.
A kiállítás fővédnöke: Mádl Ferencné.
A műveket bemutatta: Dr. Feledy Balázs  művészeti író
Közreműködött: (ének)  Pitti Katalin  Liszt Ferenc- díjas érdemes művész.
Vetró András, Dunaújváros, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza.
2012. május 11.  Szobrászművész kiállítása.
Simon Endre, E-Galéria   2012. június 6.
Festőművész „Hazám tájai” című kiállítása és új művészeti albumának bemutatója.
Megnyitotta: Németh Zsolt államtitkár
Közreműködött: Havay Viktória.
Vetró András  Somogyi József Galériában Pápa  2012. július 13.
Szobrászművész kiállítása.
Paulovics László E-Galéria 2012. augusztus 15.
Festőművész „Szatmárnémeti idetér” című kiállítása.
Megnyitotta: Sümegi György művészeti író.
Közreműködött: Óss Enikő színművésznő (Gellért Sándor versei)
Paulovics László Leányfalu, Faluház  2012.szeptember 22.
Festő- és grafikusművész kiállítása.
Megnyitotta: Szakolczai Lajos művészeti író.
Faragó Miklós, Mád, 2012. szeptember 7. „Art of life” című kiállítása.
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő, kormánymegbízott
Közreműködött: Herczeg Flóra.
Finta Edit, Vármegye Szalon 2012. szeptember 28. Festőművész  „Áttűnések” című albumának kiállítása.
Megnyitotta: Feledy Balázs művészeti író.
Közreműködött: Sebők Klára színművész.
 Vetró András  Székesfehérvár, Megyei Levéltár kiállítóterme 2012. október 17. Szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: L. Simon László.
Faragó Miklós E-Galéria 2012. november 27.
„Art of life” című háromnyelvű művészeti albumának bemutatója és a kapcsolódó kiállítás.
Megnyitotta: Dr. Baán László – a Szépművészeti Múzeum Főigazgatója
Közreműködött: Török Tilla .

Vetró András Hatvan 2012. december 7. Szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: Szinyei András

Paulovics László, Szentendre 2013. január. 14. Festőművész „D.’ 43” című kiállítása.

Megnyitotta: Kántor Lajos műkritikus.

A kiállítás fővédnöke: Dr. Hende Csaba Magyarország Honvédelmi Minisztere.
L. Kulcsár Erzsébet, E-Galéria 2013. március 5. „Természet ereje” című  kiállítás.
Megnyitotta: Csernitzky Mária
Faragó Miklós, Isztambul 2013. március 21. „Art of life” című kiállítása
Páll Lajos, E-Galéria 2013. április 2. Emlékkiállítás.
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő.
A kiállítás fővédnöke: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke.
 Árkossy István, E-Galéria 2013. május 16. Reneszánsz és barokk festők arcképcsarnoka.
A kiállítás fővédnöke: Fekete György A Magyar Művészeti Akadémia  elnöke.
Megnyitotta: Szakolczay Lajos irodalomkritikus.
Közreműködött: Árkossy Ilona színművész és Gál Márta csembalóművész.     
Kós Károly Egyesülés, Mád, 2013. május 25.  Dűlőtervek.
Páll Lajos Esztergom, Prímás Pince Galéria 2013. június 1. Emlékkiállítás
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő.
Közreműködik: Fehér László tárogatóművész.
Igyunk képet- Mádi dűlők kiállítás E-Galéria 2013. szeptember 10.
Tokaji Borbarátnők Pályázati kiállítás
Megnyitotta: Dr. Mészáros Gabriella borakadémikus.
Faragó Miklós, Ankara, 2013. szeptember 27.
Igyunk képet – Mádi dűlők kiállítása 2013. október 5.
Esztergom, Prímás Pince Galéria
Megnyitotta: Jakabfi László
Közreműködött: Lovász Irén előadóművész.
Kerékgyártó László E-Galéria 2013. október 1. Élőlánc című kiállítása.
Fővédnöke: Elekes Botond  főgondnok, miniszterelnökségi főtanácsadó
Megnyitotta: Ürmös Péter grafikusművész
Közreműködött: Gittai István (vers) nagyváradi költő és Bella Péter tekerőlant művész.
Páll Lajos Miskolci Galéria 2013. október 10. Emlékkiállítás.
Kolosváry Bálint, E-Galéria 2013.november 5.  „85” életmű kiállítás”
Megnyitotta: Csernitzky Mária  művészettörténész
Petrás Mária, E-Galéria 2013. december 3. Adventi kiállítás.
Megnyitotta: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke.
Közreműködött: Sipos Mihály Kossuth- díjas előadóművész.
Petrás Mária, Miskolci Galéria 2013. december 5. Adventi kiállítás.
Megnyitotta: Demeter Ervin kormánymegbízott.
Tankó Judit, E-Galéria 2014. január 28.
Erdélyi Impressziók című viselet és textil kiállítása.
Megnyitotta: Dr. Feledy Balázs művészettörténész.
Közreműködött:  Havay Viktória etnográfus, népdalénekes.
Árkossy István Prága 2014. február 25.
Molnos Zoltán, E-Galéria 2014. március 25.
Székelyudvarhelyi festőművész kiállítása.
Megnyitotta: Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese.
A művészt méltatta: Koltay Gábor filmrendező.
Közreműködött: Bartha Levente előadóművész Kölcsey Szabolcs és Varga Ádám.
dr. Perényi János, E-Galéria 2014. június 10. 2014. július 11-ig
A tenger “fehér” lovai című  fotó kiállítása
Megnyitotta:  Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánja
Közreműködött: Gajdos Mónika és Czeibert Edit (hegedű)
Dávid Júlia, E-Galéria 2014. november 11. 2014. december 20-ig
Turáni testvéreink öröksége című kép kiállítása
Megnyitotta: Dr. Hoppál Péter  az  Emberi Erőforrások Minisztérium
Kultúráért Felelős Államtitkára
Közreműködött: Petrás Mária és Koltay Gábor.
Forster Jakab , Mád 2015. szeptember 4.-október 5 – ig
 Mádi dűlők című kiállítás.
Juhos -Kiss Sándor E-Galéria  2015.szeptember.15- október 30 -ig 
Orbán Balázs nyomában című kiállítás. 
Megnyitotta: Dr. Szabados György történész,
Közreműködött: Tóth Mercédesz.
Dávid Júlia Ankara 2015.október 23 -október 30-ig
Turáni testvéreink öröksége című kiállítás.
Megnyitotta: Dr. Hoppál Péter
Közreműködött : Somfai Kara Dávid
Faragó Miklós 2015.március 13-március 20-ig
 Güler Sanat Art Gallery Törökország.
Madarász Kathy Margit, E-Galéria 2015. február 03. 2015. március 05-ig
Bíborba, bársonyba című kiállítása.
Megnyitotta: Dr. Vitéz Ferenc  költő, művészeti író.
Szécsi András, E-Galéria 2015. április 28. 2015. május 22.
Fény és Árnyék című kiállítása
Megnyitotta: Páskándiné Sebők Anna kultúrtörténész, író
Közreműködött: Ilyés Szabó Anna énekes.
Dr. Konthur Bertalan, E-Galéria 2015. június 9. 2015. július 30-ig
Megnyitotta: Dr. Szász István Tas író, publicista
Közreműködött: Bálint Márta Magyar Örökség díjas művész.
Hideg Orsolya , E- Galéria 2016. január 28.- április 10. -ig 
Megidézett örökségünk kiállítás sorozat. 
Dávid Júlia, Nyárádszereda 2016 február 20.- március 1.-ig
Turáni Testvériségi Öröksége című  kiállítása a Bocskai Napok alkalmából.
Kádár Tibor és tanítványai, E- Galéria 2016.április 19.- 2016 május 27. -ig 
kiállítás a 70. születésnapja alkalmából.
Árkossy István, Minerva Galéria, Csíkszereda 2016 április 25.- május 13.- ig
Nagymesterek reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnok  című kiállítása.
Árkossy István, Kolozsvár 2016. április 26.- 2016. május 13.
 Nagymesterek című kiállítása.
Forster Jakab, E-Galéria 2016.junius 1.- 2016.julius 30. -ig 
Összetartozunk című kiállítása a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Faragó Miklós,Nyíregyháza  2016. június 10.
Isa Schneider festőművész, Mád 2016. május 21.- 2016. szeptember 4.
Szőlő és Bor című kiállítása 
Tankó Zoltán Nagybányai festőművész, E- Galéria 2016. augusztus 23. – 2016. augusztus 30.
 Isa Schneider festőművész, E-Galéria 2016. szeptember 13.-október 15. -ig    
Szőlő és Bor című kiállítása 
Forster Jakab, Kassa 2016.szeptember 14.-október 2. -ig Kassa- Miskolc  című kiállítás 
az ” Összetartozunk ” sorozatban
Forster Jakab, Művészetek Háza 2016.október 13.-november 10. -ig 
Kassa- Miskolc  című kiállítás az ” Összetartozunk ” sorozatban
Harmonizált Világ, E-Galéria 2016.november 09.-2017.január 20.  – ig 
Szentmártoni Ildikó ásvány – ékszerkészítő és St. Martin Nemzetközi művésztelep 
Dávid Júlia, Szeged Somogyi Könyvtár 2016.december 08-2017. január 24.- ig
Turáni Testvériségi Örökség 
Petrás Mária és Alina, E-galéria 2016.december 08.-december.20. ig Adventi kiállítás 
Molnár Imre bőrműves iparművész Megidézett örökségünk kiállítás sorozat keretében Bőr Szőr Csont című tárlat 2017. január. 31. március 10.ig
Csobaji Zsolt Festőművész Erdélyi Fakazettás mennyezetek című kiállítás a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017.május. 30- július 30.-ig
Megnyitotta: Dr. Finta József  Kossuth díjas építész
Közreműködött: Hűvösvölgyi Ildikó 
Szabán György Vérképeim című kiállítás 2017. október. 10. – november 03.-ig
Megnyitotta: Prof. Emeritus Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
Közreműködött: Dóka Andrea  színművész és Győrffy Gergő hegedűművész.
Petrás Mária és Alina Adventi tárlat 2017. november- 08- december 22. ig
Megnyitotta: Józsa Judit  művészettörténész, galéria vezető 
Közreműködött: Sipos Mihály Kardos Mária, Petrás Alina, Kiss Tatiana 
Petrás Mária és Alina kiállítás 2018. január. 05 – január. 31.-ig 
Csomortáni Gál László Régi tárgyak újrateremtve című kiállítás megnyitü 2018. február.06-március . 02.-ig 
Megnyitotta: Kövér László a Magyar országgyűlés Elnöke 
Közreműködött: Heinczinger Mika  a Misztrál Együttes tagja
Forster Jakab Festőművész Trianon 100  című kiállítása a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2018. június.05. -július 30.-ig 
Megnyitotta : Feledy Balázs művészettörténész 
Közreműködött: Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés külügyi  biztonságának elnöke
Juhos- Kiss Sándor Az idő színfalai között című kiállítás 2019. február 05.-március 30.-ig 
Megnyitotta: Dr. Szabados György   László Gyulai Intézet Igazgatója 
Közreműködött: Soós András és zenekara
Kaiser Ottó Összetartozunk  Kárpát – medence feketén – fehéren  című fotó kiállítás 2019. május 28.-június 28.-ig 
Megnyitotta: Lázár János országgyűlési képviselő 
Közreműködött: Perjés Klára 
Makó András kiállítás 2019. szeptember.17.- október 04. – ig 
Megnyitotta: Lázár János országgyűlési képviselő 
Elena Yakovleva  Erdélyi Tájak című tárlat 2019. október 10.-november 01.-ig 
Megnyitotta: Dr. Mészáros György a paks II. igazgatóság elnöke
Közreműködött: Beregszászi Olga színművész 
Faragó Miklós India Ama  című kiállítás 2019. november 12.
Megnyitotta: Demeter Ervin 
Petrás Mária és Alina  Adventi kiállítás és koncert 2019. december 03.-december 20.-ig.
Megnyitotta: Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke.
Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária és zenész Barátai.