Egyéni

Egyéni kiállítások

 
Páll Lajos Budapest  1988. március 30.
Megnyitót mondott: Csurka István
Közreműködött: Muzsikás Együttes
Páll Lajos Szeged (Móra Ferenc Múzeum) 1988. november 19.
Megnyitót mondott: Gyulai Endre püspök
Incze János Budapest (ORSZK) 1989. október 19.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Közreműködött: Dinnyés József
Kádár T. Tibor Nagykáta 1989. november 13.
Megnyitót mondott: Dr. Polgárdy Géza
Közreműködött: Budai Ilona
Szécsi András Budapest (ORSZK) 1990. január 25.
Megnyitót mondott: Páskándi Géza
Közreműködött: Budai Ilona, Sinkovits Imre
Szécsi András Bonyhád 1990. április 2.
Megnyitót mondott: Vékás Domokos
Közreműködött: Szélkerék Együttes
Antal Imre Budapest 1990. május 23.
Megnyitót mondott: Németh Géza
Közreműködött: Faragó Laura
Tőrös Gábor Szentendre 1990. június 8.
Megnyitót mondott: Páskándi Géza
Kádár T. Tibor Békés 1990. július 3.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
V. Kedei Zoltán Pápa 1990. november 23.
Megnyitót mondott: Vécsi Nagy Zoltán
Szécsi András Hatvan 1991. március 14.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Balázs Imre  Vármegye Galéria 1991. március 21.
Megnyitót mondott: Makovecz Imre
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Szécsi András Eger 1991. április 12.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Szalay Lajos Vármegye Galéria 1991. augusztus 8.
Megnyitót mondott: Melocco Miklós
Zsögödi Nagy Imre Vármegye Galéria 1992. március 13.
Megnyitót mondott: Kántor Lajos
Kádár T. Tibor Jászberény 1992. június 16.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Szervátiusz Tibor Vármegye Galéria 1992. október 9.
Megnyitót mondott: Csurka István
Közreműködött: Petrás Mária
Szécsi András Vármegye Galéria 1992. december 3.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Sinkovits Imre
Páll Lajos Budapest Galéria–Vármegye Galéria 1993. január 19.
Megnyitót mondott: Lezsák Sándor
Közreműködött: Dinnyés József
Páll Lajos Stuttgart 1993. március 27.
Akvarell kiállítás az Erdélyi Világszövetség német tagozatának   rendezvényén
Előadást tartott: Csurka István
Porzsolt Borbála és Zolcsák Sándor Vármegye Galéria 1993. május 27.
Megnyitót mondott: Fekete György
Közreműködött: Tolcsvay Béla
Macskássy József Vármegye Galéria 1993. szeptember 10.
Megnyitót mondott: Murádin Jenő
Gömbös László és Szinte Gábor Vármegye Galéria 1993. október 21.
Megnyitót mondott: Andrásfalvy Bertalan
Közreműködött: Horváth Gyula, színművész
Kisléghi Nagy Ádám Vármegye Galéria 1993. november 25.
Megnyitót mondott: Legeza József
Közreműködött: Horváth Krisztina és Kozák Orsolya – hegedűn
Pallos Sch. Jutta Vármegye Galéria 1994. január 13.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Nagy Pál Vármegye Galéria 1994. március 17.
Megnyitót mondott: Markó Béla
Közreműködött: Jancsó Adrienne
Szolnay Sándor  Vármegye Galéria 1994. május 26.
Megnyitót mondott: Tempfli József
Közreműködött: Ferencz Éva
Simon Endre és Simon Zsolt Vármegye Galéria 1994. augusztus 23.
Megnyitót mondott: Murádin Jenő
Maszelka János Vármegye Galéria 1994. november 30.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Petrás Mária
Varga Nándor Lajos Vármegye Galéria 1995. március 25.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Imets László Vármegye Galéria 1995. július 5.
Megynyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Ferencz Éva
Égerházi Imre Vármegye Galéria 1995. november 8.
Megnyitót mondott:  Czine Mihály
Miklóssy Mária és Plugor Sándor Vármegye Galéria 1995. december 1.
Megnyitót mondott: Dr. László Gyula
Közreműködött: Sinkovits Imre
Valovits László Magyarok Világszövetsége 1996. január 16.
„Erdélyi portrék”
Megnyitót mondott: Szíj Rezső
Incze István Vármegye Galéria 1996.március 28.
Megnyitót mondott: Bába Iván
Közreműködött: Budai Ilona és Bánffy György
Petkes József Gellért Szálloda 1996. augusztus 5.
Megnyitót mondott: Szíj Rezsõ
Közreműködött: Ferencz Éva
Portik Sándor Vármegye Galéria 1996. december 3.
Megnyitót mondott: Dr. Borbély Imre
Közreműködött: Dinnyés József
Sükösd Ferenc Vármegye Galéria 1997. március 19.
Megnyitót mondott: Fülöp G. Dénes
Közreműködött: Jakobovits Miklós, Sebestyén Márta
Portik Sándor Aggtelek 1997. július 20.
Benczédi Sándor Vármegye Galéria 1997. szept. 30.
Megnyitót mondott:  Makovecz Imre
Közreműködött: Maczkó Mária
Páll Lajos Vármegye Galéria 1998. március 17.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dinnyés József és Richter Gyula versmondó
Drégely László Vármegye Galéria 1998.április 15.
Megnyitót mondott: Dr. Bakonyi Árpád és Úry Ibolya
Közreműködött: Ferencz Éva
Páll Lajos Vármegye Galéria 1998. május 15.
Gálfy-Bódy Tamás Gellért Szálló 1998. június 7.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dinnyés József
Kolosváry Bálint Vármegye Galéria 1998. szeptember 3.
Megnyitót mondott: Csernitzky Mária
Közreműködött: Bálint Péter
Maszelka János Vármegye Galéria 1998. december 2.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Futásfalvi Márton Piroska Szeged 1999. március 12.
Megnyitót mondott: Kopócsy Anna
Futásfalvi Márton Piroska Vármegye Galéria 1999. március 16.
Megnyitót mondott: Karsai Károly és Szűcs György
Közreműködött: Faragó Laura
Leiter Artur  Vármegye Galéria 1999. május 13.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Páll Lajos Győri Városi Könyvtár 1999. június 1.
Megnyitót mondott: Zöld Ferenc
Páll Lajos Makói Múzeum 1999. augusztus 1.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Petkes József Gellért Hotel 1999. augusztus 2.
Megnyitót mondott: Sümegi György
Közreműködött: Ferencz Éva
Botár Edit Vármegye Galéria 1999. szeptember 7.
Megnyitót mondott: Kányádi Sándor
Közreműködött: Jancsó Adrienn
Kákonyi Csilla Vármegye Galéria 1999. október 27.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Dr. Kincses Előd
Molnár Dénes Vármegye Galéria 1999. december 2.
Megnyitót mondott: Dr. Kövér László miniszter
Közreműködött: Sebestyén Márta
Salló István  Vármegye Galéria 2000. március 21.
Megnyitót mondott: Dr. Nemeskürty István
Közreműködött: Kovács Gergelyné
Molnár Dénes Hajdúhadházi Dr. Földi János Ált. Isk 2000. május 18.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Dánielffy Zsolt
Molnár Dénes Hajdúdorogi Művelődési Ház 2000. június 26.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Holbáné Imre Katalin, Szathmári Annamária
Salló István  Győri Galéria 2000. augusztus 18.
Megnyitót mondott: Nagy Gergelyné
Szervátiusz Jenő Vármegye Galéria 2000. szeptember 5.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin miniszter
Közreműködött: Juhász Zoltán és a Szervátiusz dédunokák
Bálint Csaba Vármegye Galéria 2000. november 21.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Dinnyés József
Molnár Dénes Debrecen 2000. december 3.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Bölcskei Gusztáv
Szervátiusz Tibor Vármegye Galéria 2001.március 20.
Megnyitót mondott: Rockenbauer Zoltán
Közreműködött: Petrás Mária és Juhász Zoltán
Botár Edit Vármegye Szalon 2001. március 28.
Közreműködött: Jancsó Adrienne
Kulcsár Béla Vármegye Galéria 2001. június 14.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Faragó Laura
Bardocz Barna Vármegye Szalon 2001. május 29.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Kátai Zoltán
Kulcsár Béla Erdélyi Ház – Sopron 2001.július 29.
Megnyitót mondott: Sz. Nagy Sándor
Véső Ágoston Vármegye Galéria 2001.július 31.
Megnyitót mondott: Tőkés László
Kulcsár Béla Kecskeméti Múzeum 2001. október 2.
Véső Ágoston BMK Galéria-Százhalombatta 2001.október 11.
Megnyitót mondott: Pogány Gábor
Közreműködött: Liszt Ferenc vegyeskar
Madarászné Kathy Margit Vármegye Szalon 2001. október 30.
Megnyitót mondott: Dr Lévai Anikó és Prokai Gábor
Kulcsár Béla BMK Galéria-Százhalombatta 2001.november 16.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: József Rozsnyai Júlia
Paulovics László Vármegye Galéria 2002.július 18.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Varga Viktória
Paulovics László Erdélyi Ház – Sopron 2002. szeptember 29.
Megnyitót mondott: Dr. Kántor Lajos
Andrássy Kurta János Vármegye Galéria 2002.november 22.
Megnyitót mondott: Püski Sándor
Közreműködött: Varga Viktória
Petkes József Vármegye Galéria 2003. február 04.
Megnyitót mondott: Hajdú Demeter Dénes
Közreműködött: Dinnyés József
Paulovics László Pápai Ref. Kollégium 2003.február 11.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Szervátiusz Jenő Vármegye Szalon 2003.március 19.
Megnyitót mondott: Csoóri Sándor
Közreműködött: Juhász Zoltán
Bardócz Lajos Vármegye Galéria 2003. július 23.
Sérült tájak
Megnyitót mondott: Pap Gábor
Közreműködött: Dinnyés József
Paulovics László Tokaji Írótábor 2003. augusztus 13.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Székelyhidi Ágoston
Szervátiusz Tibor Vármegye Szalon 2003.november 6.
1956-os szobortervek, kamarakiállítás
Megnyitót mondott: Orbán Viktor
Közreműködtek: Sipos Mihály és Takács Bence
Petrás Mária Vármegye Galéria 2003. december 3.
Megnyitót mondott: Kallós Zoltán
Közreműködött: Ladányi Ferenc és Horváth Gyula, a Tatros együttes tagjai
Maszelka János Vármegye Szalon 2004. január 23.
Könyvbemutató és emlékkiállítás
Megnyitót mondott: Nagy Miklós Kund
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla
Szalai Zsuzsanna Degenfeld Palota, Tokaj 2004. február 20.
Kézműves ruhakészítő viseletkiállítása
Megnyitót mondott: Kulcsár Edit
Paulovics László Kolozsvár 2004. május 21.
Erdélyi íróportrék
Megnyitót mondott: Dr. Kántor Lajos
Petrás Mária Csopak 2004. augusztus 6.
Xantus Géza Vármegye Galéria 2004. szeptember 7.
Megnyitót mondott: Németh Zsolt
Közreműködött: Ferencz Éva
Árkossy István Vármegye Galéria 2004. október 19.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Pitti Katalin
Szécsi András Vármegye Szalon 2004. október 26.
Megnyitót mondott: Fülöp G. Dénes
Közreműködött: Dévai Nagy Kamilla tanítványai
Finta Edit Vármegye Szalon 2004. december 15.
Megnyitót mondott: Dr. Feledy Balázs
Közreműködött: Sebők Klára
Botár Edit Vármegye Galéria 2005. január 12.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Huszár Anita
Botár Edit Kék Duna Wellnes Hotel – Ráckeve 2005. március 18.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Madarász Gyula Vármegye Galéria 2005. szeptember 13.
Megnyitót mondott: Antall István
Közreműködött: Faragó Laura
Gyurkovics Hunor Vármegye Szalon 2006. január 25.
Megnyitót mondott: Jámborné Balogh Tünde
Közreműködött: Juhász Réka és Juhász Dénes
Paulovics László Eger 2006. március 3.
Erdélyi íróportrék
Páll Lajos Eger 2006. március 10.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Saárossy Kinga és Kelemen Csaba
Kopacz Mária Vármegye Galéria 2006. május 25.
Megnyitót mondott: Lászlóffy Aladár
Botár Edit Eger 2006. május 24.
Bolyongásaim Erdélyben és a világban
Megnyitót mondott: dr. Lisztóczky László
Simon Endre Vármegye Galéria 2006. szeptember 19.
Megnyitót mondott: Banner Zoltán
Közreműködött: Lászlóffy Aladár
Bakos Zoltán Vármegye Szalon 2006. december 13.
Tokaj
Megnyitót mondott: Pállfy István
Fekete Zsolt Eger 2007. január 5.
Bakos Zoltán Tokaj 2007. február 3.
Tokaj
Megnyitót mondott: Szepsy István
Égerházi Imre Vármegye Galéria 2007. június 5.
Megnyitót mondott: Székelyhidi Ágoston
Közreműködött: Djabe Zenekar
Árkossy István Eger 2007. szeptember 19.
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Simon Zsolt Vármegye Galéria 2007. október 25.
Megnyitót mondott: Szűcs György
Közreműködött: Máthé Győző
Nagy János  Vármegye Szalon 2007. november 21.
Megnyitót mondott: Duray Miklós
Közreműködött: Juhász Zoltán
Csomortáni Gál László Vármegye Galéria 2007. december 4.
Megnyitót mondott: Szántai Lajos
Közreműködött: Maczkó Mária
Petkes József Vármegye Galéria 2008. január 30.
Megnyitót mondott: Szakolczai Lajos
Közreműködött: Faragó Laura
Páll Lajos Vármegye Galéria 2008. március 25.
Megnyitót mondott: Makovecz Imre
Közreműködött: Juhász Lilla
Somogyi Győző Vármegye Galéria 2008. október 15.
Magyar Hősök című kiállítása
Megnyitót mondott: Kovács István
Közreműködött: Juhász Zoltán
Kerékgyártó László Vármegye Galéria 2009. június 9.
Dunatáj című kiállítása
Megnyitót mondott: Kiss Dénes
Közreműködött: Gittai István
Antal Imre Vármegye Galéria 2009. szeptember 14.
Megnyitót mondott: Szőcs Géza
Közreműködött: Petrás Mária és Bőzsöny Ferenc
Aba Béla Vármegye Galéria 2009. október 20.
20 év változásai
Megnyitót mondott: Demeter Ervin
Közreműködött: Kardos Mária, Sipos Mihály
Csathó Pál Vármegye Galéria 2009. december 1.
Életképek a történelmi Magyarországról
scanned-at-2010-3-25-11-442
Petrás Mária, Budapest 2010.március 23.
Megnyitót mondott: Döbrentei Kornél
Közreműködött: Kóka Rozália mesemondó
Bardócz Lajos, Budapest 2010. május 26.
Megnyitót mondott: Lóránd Klára a Kecskeméti Bozsó Gyűjtemény Igazgatja
Közreműködött: Juhász Zoltán népzenész
Faragó Miklós, 2010. szeptember 8.
Megnyitót mondott: Rogán Antal országgyűlési képviselő
Közreműködött: Oszter Sándor – színművész
Zene: Kovács Ferenc- Magony
Árkossy Zsolt, Budapest 2010. október 14
KÉPírás című fotókiállítás és albumbemutató
Megnyitót mondott: Demeter Ervin országgyűlési képviselő
Közreműködött: Dörner György Érdemes művész
Kolosváry Bálint, Vármegye Galéria 2011.február 3.
Tusnádtól Dévényig című kiállítása
Megnyitót mondott: Csernyiczky Mária művészettörténész
Közreműködött: Cseke Zsombor
Isa Schneider, Vármegye Galéria 2011. október 18.
Képes Versek, Versek képben című kiállítása
Megnyitotta: Baranyai Ferenc, Kossuth – díjas költő
Közreműködött: Horváth Lili,  Jászai díjas színművésznő
Vetró András, Vármegye Galéria 2011. november 20.Kézdivásárhelyi szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: Bereményi Géza író, rendező,
Banner Zoltán művészettörténész, író, előadóművész.
Petrás Mária, E-Galéria, 2011. november 12. Keramikus művész kiállítása.
Megnyitotta: Tolvaly Ferenc író.
Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária
A kiállítótermet átadta: Rogán Antal polgármester.
Vetró András, Miskolc, Herman Ottó Múzeum 2012. február. 24. Szobrászművész Kiállítása.
Megnyitotta: Mózes Huba irodalomtörténész.
Közreműködött: Spillman Nóra.
Csomortáni Gál László, E-Galéria, 2012. március.9. Képzőművész Kiállítása.
Losonczy Lilla, E-Galéria, 2012. március 31.Festőművész „Montázs” című kiállítása.
A kiállítás fővédnöke: Mádl Ferencné.
A műveket bemutatta: Dr. Feledy Balázs  művészeti író
Közreműködött: (ének)  Pitti Katalin  Liszt Ferenc- díjas érdemes művész.
Vetró András, Dunaújváros, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza.
2012. május 11.  Szobrászművész kiállítása.
Simon Endre, E-Galéria   2012. június 6.
Festőművész „Hazám tájai” című kiállítása és új művészeti albumának bemutatója.
Megnyitotta: Németh Zsolt államtitkár
Közreműködött: Havay Viktória.
Vetró András  Somogyi József Galériában Pápa  2012. július 13.
Szobrászművész kiállítása.
Paulovics László E-Galéria 2012. augusztus 15.
Festőművész „Szatmárnémeti idetér” című kiállítása.
Megnyitotta: Sümegi György művészeti író.
Közreműködött: Óss Enikő színművésznő (Gellért Sándor versei)
Paulovics László Leányfalu, Faluház  2012.szeptember 22.
Festő- és grafikusművész kiállítása.
Megnyitotta: Szakolczai Lajos művészeti író.
Faragó Miklós, Mád, 2012. szeptember 7. „Art of life” című kiállítása.
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő, kormánymegbízott
Közreműködött: Herczeg Flóra.
Finta Edit, Vármegye Szalon 2012. szeptember 28. Festőművész  „Áttűnések” című albumának kiállítása.
Megnyitotta: Feledy Balázs művészeti író.
Közreműködött: Sebők Klára színművész.
 Vetró András  Székesfehérvár, Megyei Levéltár kiállítóterme 2012. október 17. Szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: L. Simon László.
Faragó Miklós E-Galéria 2012. november 27.
„Art of life” című háromnyelvű művészeti albumának bemutatója és a kapcsolódó kiállítás.
Megnyitotta: Dr. Baán László – a Szépművészeti Múzeum Főigazgatója
Közreműködött: Török Tilla .

Vetró András Hatvan 2012. december 7. Szobrászművész kiállítása.
Megnyitotta: Szinyei András

Paulovics László, Szentendre 2013. január. 14. Festőművész „D.’ 43” című kiállítása.

Megnyitotta: Kántor Lajos műkritikus.

A kiállítás fővédnöke: Dr. Hende Csaba Magyarország Honvédelmi Minisztere.
L. Kulcsár Erzsébet, E-Galéria 2013. március 5. „Természet ereje” című  kiállítás.
Megnyitotta: Csernitzky Mária
Faragó Miklós, Isztambul 2013. március 21. „Art of life” című kiállítása
Páll Lajos, E-Galéria 2013. április 2. Emlékkiállítás.
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő.
A kiállítás fővédnöke: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke.
 Árkossy István, E-Galéria 2013. május 16. Reneszánsz és barokk festők arcképcsarnoka.
A kiállítás fővédnöke: Fekete György A Magyar Művészeti Akadémia  elnöke.
Megnyitotta: Szakolczay Lajos irodalomkritikus.
Közreműködött: Árkossy Ilona színművész és Gál Márta csembalóművész.     
Kós Károly Egyesülés, Mád, 2013. május 25.  Dűlőtervek.
Páll Lajos Esztergom, Prímás Pince Galéria 2013. június 1. Emlékkiállítás
Megnyitotta: Demeter Ervin országgyűlési képviselő.
Közreműködik: Fehér László tárogatóművész.
Igyunk képet- Mádi dűlők kiállítás E-Galéria 2013. szeptember 10.
Tokaji Borbarátnők Pályázati kiállítás
Megnyitotta: Dr. Mészáros Gabriella borakadémikus.
Faragó Miklós, Ankara, 2013. szeptember 27.
Igyunk képet – Mádi dűlők kiállítása 2013. október 5.
Esztergom, Prímás Pince Galéria
Megnyitotta: Jakabfi László
Közreműködött: Lovász Irén előadóművész.
Kerékgyártó László E-Galéria 2013. október 1. Élőlánc című kiállítása.
Fővédnöke: Elekes Botond  főgondnok, miniszterelnökségi főtanácsadó
Megnyitotta: Ürmös Péter grafikusművész
Közreműködött: Gittai István (vers) nagyváradi költő és Bella Péter tekerőlant művész.
Páll Lajos Miskolci Galéria 2013. október 10. Emlékkiállítás.
Kolosváry Bálint, E-Galéria 2013.november 5.  „85” életmű kiállítás”
Megnyitotta: Csernitzky Mária  művészettörténész
Petrás Mária, E-Galéria 2013. december 3. Adventi kiállítás.
Megnyitotta: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke.
Közreműködött: Sipos Mihály Kossuth- díjas előadóművész.
Petrás Mária, Miskolci Galéria 2013. december 5. Adventi kiállítás.
Megnyitotta: Demeter Ervin kormánymegbízott.
Tankó Judit, E-Galéria 2014. január 28.
Erdélyi Impressziók című viselet és textil kiállítása.
Megnyitotta: Dr. Feledy Balázs művészettörténész.
Közreműködött:  Havay Viktória etnográfus, népdalénekes.
Árkossy István Prága 2014. február 25.
Molnos Zoltán, E-Galéria 2014. március 25.
Székelyudvarhelyi festőművész kiállítása.
Megnyitotta: Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese.
A művészt méltatta: Koltay Gábor filmrendező.
Közreműködött: Bartha Levente előadóművész Kölcsey Szabolcs és Varga Ádám.
dr. Perényi János, E-Galéria 2014. június 10. 2014. július 11-ig
A tenger “fehér” lovai című  fotó kiállítása
Megnyitotta:  Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánja
Közreműködött: Gajdos Mónika és Czeibert Edit (hegedű)
Dávid Júlia, E-Galéria 2014. november 11. 2014. december 20-ig
Turáni testvéreink öröksége című kép kiállítása
Megnyitotta: Dr. Hoppál Péter  az  Emberi Erőforrások Minisztérium
Kultúráért Felelős Államtitkára
Közreműködött: Petrás Mária és Koltay Gábor.
Forster Jakab , Mád 2015. szeptember 4.-október 5 – ig
 Mádi dűlők című kiállítás.
Juhos -Kiss Sándor E-Galéria  2015.szeptember.15- október 30 -ig 
Orbán Balázs nyomában című kiállítás. 
Megnyitotta: Dr. Szabados György történész,
Közreműködött: Tóth Mercédesz.
Dávid Júlia Ankara 2015.október 23 -október 30-ig
Turáni testvéreink öröksége című kiállítás.
Megnyitotta: Dr. Hoppál Péter
Közreműködött : Somfai Kara Dávid
Faragó Miklós 2015.március 13-március 20-ig
 Güler Sanat Art Gallery Törökország.
Madarász Kathy Margit, E-Galéria 2015. február 03. 2015. március 05-ig
Bíborba, bársonyba című kiállítása.
Megnyitotta: Dr. Vitéz Ferenc  költő, művészeti író.
Szécsi András, E-Galéria 2015. április 28. 2015. május 22.
Fény és Árnyék című kiállítása
Megnyitotta: Páskándiné Sebők Anna kultúrtörténész, író
Közreműködött: Ilyés Szabó Anna énekes.
Dr. Konthur Bertalan, E-Galéria 2015. június 9. 2015. július 30-ig
Megnyitotta: Dr. Szász István Tas író, publicista
Közreműködött: Bálint Márta Magyar Örökség díjas művész.
Hideg Orsolya , E- Galéria 2016. január 28.- április 10. -ig 
Megidézett örökségünk kiállítás sorozat. 
Dávid Júlia, Nyárádszereda 2016 február 20.- március 1.-ig
Turáni Testvériségi Öröksége című  kiállítása a Bocskai Napok alkalmából.
Kádár Tibor és tanítványai, E- Galéria 2016.április 19.- 2016 május 27. -ig 
kiállítás a 70. születésnapja alkalmából.
Árkossy István, Minerva Galéria, Csíkszereda 2016 április 25.- május 13.- ig
Nagymesterek reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnok  című kiállítása.
Árkossy István, Kolozsvár 2016. április 26.- 2016. május 13.
 Nagymesterek című kiállítása.
Forster Jakab, E-Galéria 2016.junius 1.- 2016.julius 30. -ig 
Összetartozunk című kiállítása a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Faragó Miklós,Nyíregyháza  2016. június 10.
Isa Schneider festőművész, Mád 2016. május 21.- 2016. szeptember 4.
Szőlő és Bor című kiállítása 
Tankó Zoltán Nagybányai festőművész, E- Galéria 2016. augusztus 23. – 2016. augusztus 30.
 Isa Schneider festőművész, E-Galéria 2016. szeptember 13.-október 15. -ig    
Szőlő és Bor című kiállítása 
Forster Jakab, Kassa 2016.szeptember 14.-október 2. -ig Kassa- Miskolc  című kiállítás 
az ” Összetartozunk ” sorozatban
Forster Jakab, Művészetek Háza 2016.október 13.-november 10. -ig 
Kassa- Miskolc  című kiállítás az ” Összetartozunk ” sorozatban
Harmonizált Világ, E-Galéria 2016.november 09.-2017.január 20.  – ig 
Szentmártoni Ildikó ásvány – ékszerkészítő és St. Martin Nemzetközi művésztelep 
Dávid Júlia, Szeged Somogyi Könyvtár 2016.december 08-2017. január 24.- ig
Turáni Testvériségi Örökség 
Petrás Mária és Alina, E-galéria 2016.december 08.-december.20. ig Adventi kiállítás 
Molnár Imre bőrműves iparművész Megidézett örökségünk kiállítás sorozat keretében Bőr Szőr Csont című tárlat 2017. január. 31. március 10.ig
Csobaji Zsolt Festőművész Erdélyi Fakazettás mennyezetek című kiállítás a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017.május. 30- július 30.-ig
Megnyitotta: Dr. Finta József  Kossuth díjas építész
Közreműködött: Hűvösvölgyi Ildikó 
Szabán György Vérképeim című kiállítás 2017. október. 10. – november 03.-ig
Megnyitotta: Prof. Emeritus Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
Közreműködött: Dóka Andrea  színművész és Győrffy Gergő hegedűművész.
Petrás Mária és Alina Adventi tárlat 2017. november- 08- december 22. ig
Megnyitotta: Józsa Judit  művészettörténész, galéria vezető 
Közreműködött: Sipos Mihály Kardos Mária, Petrás Alina, Kiss Tatiana 
Petrás Mária és Alina kiállítás 2018. január. 05 – január. 31.-ig 
Csomortáni Gál László Régi tárgyak újrateremtve című kiállítás megnyitü 2018. február.06-március . 02.-ig 
Megnyitotta: Kövér László a Magyar országgyűlés Elnöke 
Közreműködött: Heinczinger Mika  a Misztrál Együttes tagja
Forster Jakab Festőművész Trianon 100  című kiállítása a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2018. június.05. -július 30.-ig 
Megnyitotta : Feledy Balázs művészettörténész 
Közreműködött: Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés külügyi  biztonságának elnöke
Juhos- Kiss Sándor Az idő színfalai között című kiállítás 2019. február 05.-március 30.-ig 
Megnyitotta: Dr. Szabados György   László Gyulai Intézet Igazgatója 
Közreműködött: Soós András és zenekara
Kaiser Ottó Összetartozunk  Kárpát – medence feketén – fehéren  című fotó kiállítás 2019. május 28.-június 28.-ig 
Megnyitotta: Lázár János országgyűlési képviselő 
Közreműködött: Perjés Klára 
Makó András kiállítás 2019. szeptember.17.- október 04. – ig 
Megnyitotta: Lázár János országgyűlési képviselő 
Elena Yakovleva  Erdélyi Tájak című tárlat 2019. október 10.-november 01.-ig 
Megnyitotta: Dr. Mészáros György a paks II. igazgatóság elnöke
Közreműködött: Beregszászi Olga színművész 
Faragó Miklós India Ama  című kiállítás 2019. november 12.
Megnyitotta: Demeter Ervin 
Petrás Mária és Alina  Adventi kiállítás és koncert 2019. december 03.-december 20.-ig.
Megnyitotta: Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke.
Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária és zenész Barátai.
Mary- Anna fotókiállítás 2020.január 08. Barabás Villa 
Lenzsér – Mezei Kata Anyag és Ima című kiállítás 2020.február 25.
Megnyitotta: Szenes István belsőépítász az MMA rendes tagja.
Közreműködött: SaxOrgan Duo
 
Mary – Anna Bor Hangképek 2020. június 12. 
Megnyitotta: Demeter Ervin 
Közreműködött Felysa a Hold és a Föld élő est.
Csomortáni Gál László 2020.Június 18.  Áldott nap szent nap című kiállítás.
Petrás Mária és Alina 2020.november 18. Adventi kiállítás és vásár.
Csomortáni Gál László 2021.június 19. Fák újragondolva 
Megnyitotta: Demeter Ervin 
Közreműködött : Heinczinger Mika a Misztrál együttes tagja.
Simon Endre 2021. október 12. Színhorizont  
Megnyitotta: Tolvaly Ferenc 
Csomortáni Gál László 2021.november 24. Fák újragondolva 
Megnyitotta: Antalffi Péter 
Közreműködött: Heinczinger Mika