2009 október 30., péntek

FELHÍVÁS

   ema-logo

Az erdélyi kultúra, amely az egyetemes magyar kultúra része, halálos veszélyben van. Az esztelen terror és a homogenizálás embertelensége el akarja tüntetni az erdélyi magyar és német kultúrát. Ennek megakadályozása olyan vitathatatlan kötelességünk, amelyet politikai határok nem béníthatnak érvénytelenné.
Nemzeti kultúránk megőrzéséért minden megtehetőt meg kell tennünk. Ennek a felismerésnek a jegyében hoztuk létre az

Erdély Művészetéért Alapítványt.

Az alapítvány köré tömörült baráti kör az Erdélyben élő népek hagyományos kulturális kincseinek megőrzését, megismertetését tekinti feladatának – itthon és szerte a világban.
A végső veszélybe került erdélyi magyar és szász művészet, képző- és iparművészeti kultúra megsegítése, az ott élő alkotók támogatása, ösztöndíjakkal segítése, számukra kiállítások rendezése, műveiknek a hazai közvéleménnyel és a nagyvilággal való megismertetése ma nem csak művészetpártolás, hanem életmentés is.
Baráti kéznyújtásra, segítségadásra, közös munkára szólítunk fel mindenkit.
Az alapítvány kötelességének érzi, hogy mindkét népcsoportot egyaránt létében fenyegető kulturális genocídium ellen védekezésre szólítson fel. Hagyományápoló, művészetterjesztő tevékenységgel kívánjuk segíteni az erdélyi magyar és szász népcsoport tehetséges alkotóművészeit: ösztöndíjakat adományozunk, kiállításokat rendezünk. Arra törekszünk, minél szélesebb körben váljék ismertté elpusztulásra ítélt hagyományos művészetünk és a mai alkotók munkássága.
Csatlakozni lehet pénzzel, dologgal és tevékenységgel.
Alapítványunkat kuratórium működteti, melynek tagjai: Domokos Pál Péter*, Csurka István, Hajdú Demeter Dénes*, Demeter Ervin, Kulcsár Edit.
A hozzájárulásokat az OTP Banknál vezetett 11786001-20054214 számlánkra küldhetik. A felajánlott összeg részben a személyi jövedelemadóból levonható.

Budapest, 1988. március 30. 

Erdély Művészetéért Alapítvány
1052 Budapest, Vármegye u. 11.
Adószám: 19006451-1-41

* Domokos Pál Péter (1901-1992), Hajdú Demeter Dénes (1934-2005)

Címkék: