2011 május 23., hétfő

 

 

Közhasznúsági jelentés

 

2010.

 

Az Erdély Művészetéért Alapítvány, mint közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint.

Az alapítvány non-profit közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez:

         egyszeres naplófőkönyves könyvelést folytat,

         egyszerűsített éves beszámolót készít, üzleti jelentése nincs, közhasznúsági jelentést készít

         a kuratórium ülése elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését.(2.1. melléklet)

2010. évben az Erdély Művészetéért Alapítvány központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott, benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek, és az előző éviekhez képest a szakmai pályázatokon csökkenő támogatási bevételt eredményeztek.

 

1.Számviteli beszámoló

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5.407 ezer forint, saját tőke 744 ezer forint. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete (2.1), mely mérlegből és közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

 

2.Költségvetési támogatás felhasználása (2.2)

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 22 éves tevékenysége során bevételeinek jelentős részét pályázati úton nyerte el. az elmúlt évek változásait az alábbiakban foglaljuk össze:

Tételes kimutatás intézményektől, szervezetektől és más alapítványoktól

megpályázott és elnyert összegekről

 

2005.

 

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     4.300.000,- Ft

Határon Túli Magyarok Hivatala                                                                200.000,- Ft

Illyés Közalapítvány                                                                                     250.000,- Ft

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma                                                          0   Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                           400.000,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                 150.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                        860.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                                0   Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                          300.000,- Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                             200.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              398.000,- Ft

 

Összesen:                                                                                                   7.058.000,- Ft

 

2006.

 

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     2.695.000,- Ft

Határon Túli Magyarok Hivatala                                                                500.000,- Ft

Illyés Közalapítvány                                                                                     550.000,- Ft

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma                                                          0   Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                                       0,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                 400.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                    1.200.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                   800.000,- Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                                       0   Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                                         0   Ft

Képző- és Iparművészeti Lektorátus                                                          600.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              325.310,- Ft

 

Összesen:                                                                                                   7.070.310,- Ft

 

2007.

 

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     2.500.000,- Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                                       0,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                 360.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                    1.050.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                                0,- Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                          200.000,- Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                                         0   Ft

Szülőföld alap Iroda                                                                                                 500.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              325.310,- Ft

 

Összesen:                                                                                                   4.935.310,- Ft

 

2008.

 

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     3.666.000,- Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                                       0,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                 120.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                        470.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                                0,- Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                          600.000,- Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                                         0   Ft

Szülőföld alap Iroda                                                                                             2.200.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              344.366,- Ft

 

Összesen:                                                                                                   7.400.366,- Ft

 

 

 

2009.

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     4.157.000,- Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                                       0,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                 240.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                         580.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                                0,- Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                          500.000,- Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                                         0   Ft

Szülőföld alap Iroda                                                                                               1.800.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              199.000,- Ft

Összesen:                                                                                                   7.476.000,- Ft

 

2010.

Nemzeti Civil Alapprogram                                                                     2.700.000,- Ft

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság                                                       0,- Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht                                                                  300.000,- Ft

Belváros-Lipótváros Önkormányzata                                                         480.000,- Ft

NKA Iparművészeti Kollégium                                                                                0,- Ft

NKA Képzőművészeti Kollégium                                                                                       0,- Ft

NKA Miniszteri Keret                                                                                      2.000.000,- Ft

Budapest Főváros Önkormányzata                                                                         0   Ft

Szülőföld alap Iroda                                                                                               1.800.000,- Ft

SZJA 1% -ok                                                                                                              300.067,- Ft

Összesen:                                                                                                   7.580.067,- Ft

 

Az elnyert támogatások elszámolása folyamatban van, a támogatási szerződéseknek megfelelően.

Kimutatást a költségvetési támogatás felhasználásáról a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

3.Az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (2.3)

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 1988.-as alapításakor 150.000,- Ft induló vagyonnal rendelkezett. Az alapítványnak lekötött tartalékai nincsenek, keletkező forrásait folyamatosan a programok megvalósítására, a Vármegye Galéria működtetésére fordítja. A költségtakarékos működés biztosította 2008. évi 2.300.000,- Ft-ról 2009.-re 900.000,- Ft-ra nőtt 2010.-re 4.663.000-re nőtt a rövid lejáratú kölcsöntartozásunk.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. Államháztartási körbe tartozó és egyéb szervezettől nem pénzbeli támogatásban nem részesült.

Az eredmény-levezetésben látható, hogy az évek óta áthúzódó hiány oka a nem növekvő pályázati támogatás, mely jelentős forráshiányt eredményezett az alapítvány gazdálkodásában. A Vármegye Galéria és Szalon fenntartási költségei azonban nem csökkenthetők a végtelenségig, költségvetésünk szinte csak minimalizált állandó költségeket tartalmaz.

A költségvetési támogatásként értékelhető alapokból elnyert pályázati összegek tételes elszámolása határidőben megtörtént, azok dokumentációja az egyes rendezvények és a pályázatok elszámolása a kapcsolódó dossziékban találhatók meg, amely megegyezik a hivatkozott naplófőkönyv adataival. Az NCA és NKA és Szülőföld támogatás elszámolása, tételesen megtörtént.

 

4.A cél szerinti juttatások kimutatása: (2.4)

2010.-ben, és az azt megelőző évben az Alapítvány cél szerinti juttatást nem adott.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzat társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

SZJA 1% a 2009 évi 199.000 ,- Ft-ról 300.067,- Ft-ra nőtt. Az Erdély Művészetéért Alapítvány köré tömörült művészetpártoló közönség, felhívásunkra, minden évben lehetősége szerint felajánlja SZJA adójának 1 %-át. A felajánlásról értesíti az alapítványt is. A nagylelkű támogatást megköszönve tájékozatjuk az adományozókat éves tevékenységünkről, rendszeresen, postai úton vagy elektronikus levélben értesítést, meghívót küldünk rendezvényeinkről.

A kapott támogatások részletes kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

6.A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások kimutatása: (2.6)

Az alapítvány tisztségviselői megalakulás óta tiszteletdíjban, költségtérítésben, megbízási díjban, folyósított kölcsönben, természetbeni juttatásban nem részesültek.

Tevékenységüket önkéntes segítőként végzik.

 

7.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: (2.7)

Az Erdély Művészetéért Alapítvány alapító okiratának megfelelően 2010-ben is az Erdélyben élő és alkotó művészek megismertetése érdekében kiállításokat szervezett a Vármegye Galériában és Vármegye Szalonban, valamint vidéki helyszíneken. A kuratóriumi döntésnek megfelelő beszámolóhoz csatolt kiállítási programját maradéktalanul teljesítette, a kapott támogatásokat, adományokat e cél érdekében használta fel.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 2010. évi megvalósított programja

 

2010. január 30.-ig mutattuk be a Vármegye Galériában az Életképek a történelmi Magyarországról című kiállítást Csathó Pál grafikusművész munkáiból. A kiállítás egy részét bővített formában 2010. február 5. – 2010. február 15. A Szőlő és Bor dicsérete címen a Tokaji Kulturális és Konferencia Központ galériájában a Tokaji Borbarátnők Társasága jótékonysági akciójához kapcsolódóan mutattuk be. Az anyagot továbbvittük Egerbe 2010. február 24. – 2010. április 30. között, majd Visegrádon és Sopronban járt. 2010. május 9 – 2010. augusztus 9. között a Kék Duna Wellness Hotel Galériában Ráckevén aratott nagy sikert.

2010. február 10. – 2010. március 5. között a Vármegye Galériában Itt és most címmel 24 kortárs erdélyi grafikusművész tárlatát rendeztük meg, mely kiállítás az Időhidak című programsorozat része volt. A kiállítást: Dr. Losonci Miklós az azóta elhunyt művészettörténész nyitotta meg.

2010. március 23. – 2010. május 21. között a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Csángó Tavasz címmel Petrás Mária iparművész tárlata volt látogatható a Vármegye Galériában az Erdély Művészetéért Alapítvány kiállítótermében. 2010. május 29. – 2010. július 29. Az anyag a Tokaji Galériában került bemutatásra. Kóka Rozália közreműködésével előadást szerveztünk a megnyitóra Egy Asszony Két Vétkecskéje címmel.

2010. május 26. – 2010. július 30.-ig rendeztük meg Bardócz Lajos: Időhidak című Szervátiusz Jenő-díjas grafikusművész tárlata Trianon 90. évfordulójához kapcsolódóan.

2010. szeptember 8. – 2010. október 8. között Faragó Miklós grafikus-, festőművész Magyar Rapszódia című kiállításának ősbemutatója volt a Vármegye Galériában, amit Rogán Antal a V. kerület polgármestere nyitott meg, közreműködött Oszter Sándor színművész. Az anyag november 19-én érkezett meg Szegedre egy bővített változatban, majd utána Sopron és Kecskemét következett.

2010. október 18. – 2010. november 20. között rendeztük meg a Vármegye Galériában Árkossy Zsolt KÉPírás című fotókiállítását, az anyag és a hozzá kapcsolódó fotóalbum több helyen is bemutatásra került a Magyar Napló Kiadóval közös bemutatókon.

2010. december 1. Kövér László az Országgyűlés elnöke nyitotta meg a Vissza a gyökerekhez a Fafaragástól a fametszésig Vármegye Galériában.

A kiállítások megrendezéséhez az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai nyújtottak szakmai segítséget. A tárlatokról és tevékenységünkről részletes dokumentáció megtekinthető a Vármegye Galériában, valamint alapítványunk honlapján, a www.varmegyegaleria.hu címen.

 nevtelen

 kozhaszn2

 kozhaszn3

 

 

 kozhaszn4