2012 június 11., hétfő

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány, mint közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint. Az alapítvány non-profit közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez: – egyszeres naplófőkönyves könyvelést folytat, – egyszerűsített éves beszámolót készít, üzleti jelentése nincs, közhasznúsági jelentést készít – a kuratórium ülése elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését.

(2.1. melléklet) 2011. évben az Erdély Művészetéért Alapítvány központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott, benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek, és az előző éviekhez képest a szakmai pályázatokon csökkenő támogatási bevételt eredményeztek.

1.Számviteli beszámoló Az Erdély Művészetéért Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 971 ezer forint, saját tőke a 2010. évi 744 ezer forintról a nehéz gazdasági helyzetre és a pályázatok teljes hiányára való tekintettel -2029 ezer forintra változott. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete (2.1), mely mérlegből és közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

2.Költségvetési támogatás felhasználása (2.2) Az Erdély Művészetéért Alapítvány 23 éves tevékenysége során bevételeinek jelentős részét pályázati úton nyerte el. Az elmúlt évek változásait az alábbiakban foglaljuk össze: Tételes kimutatás intézményektől, szervezetektől és más alapítványoktól megpályázott és elnyert összegekről

2005.

Nemzeti Civil Alapprogram       4.300.000,- Ft Határon Túli Magyarok Hivatala          200.000,- Ft Illyés Közalapítvány           250.000,- Ft Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma          0   Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság        400.000,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht          150.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata         860.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium             0   Ft NKA Képzőművészeti Kollégium          300.000,- Ft Budapest Főváros Önkormányzata         200.000,- Ft SZJA 1% -ok             398.000,- Ft

Összesen:         7.058.000,- Ft

2006.

Nemzeti Civil Alapprogram       2.695.000,- Ft Határon Túli Magyarok Hivatala          500.000,- Ft Illyés Közalapítvány           550.000,- Ft Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma          0   Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht          400.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata      1.200.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium           800.000,- Ft NKA Képzőművészeti Kollégium            0   Ft Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft Képző- és Iparművészeti Lektorátus         600.000,- Ft SZJA 1% -ok             325.310,- Ft

Összesen:         7.070.310,- Ft

2007.

Nemzeti Civil Alapprogram       2.500.000,- Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht          360.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata      1.050.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft NKA Képzőművészeti Kollégium          200.000,- Ft Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft Szülőföld alap Iroda            500.000,- Ft SZJA 1% -ok             325.310,- Ft

Összesen:         4.935.310,- Ft

2008.

Nemzeti Civil Alapprogram       3.666.000,- Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht          120.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata         470.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft NKA Képzőművészeti Kollégium          600.000,- Ft Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft Szülőföld alap Iroda         2.200.000,- Ft SZJA 1% -ok             344.366,- Ft

Összesen:         7.400.366,- Ft

2009. Nemzeti Civil Alapprogram       4.157.000,- Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht          240.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata          580.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft NKA Képzőművészeti Kollégium          500.000,- Ft Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft Szülőföld alap Iroda          1.800.000,- Ft SZJA 1% -ok             199.000,- Ft Összesen:         7.476.000,- Ft

2010. Nemzeti Civil Alapprogram       2.700.000,- Ft Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht           300.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata          480.000,- Ft NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft NKA Képzőművészeti Kollégium            0,- Ft NKA Miniszteri Keret           2.000.000,- Ft Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft Szülőföld alap Iroda          1.800.000,- Ft SZJA 1% -ok             300.067,- Ft Összesen:          7.580.067,- Ft

2011.

Nemzeti Civil Alapprogram       550.000,- Ft Budapesti Fesztiválközpont Kht       200.000,- Ft Belváros-Lipótváros Önkormányzata      450.000,- Ft NKA Miniszteri keret       3500.000.-Ft Összesen:              4.700.000,- Ft

Az elnyert támogatások elszámolása megtörtént a támogatási szerződéseknek megfelelően. Kimutatást a költségvetési támogatás felhasználásáról a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.Az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (2.3) Az Erdély Művészetéért Alapítvány 1988-as alapításakor 150.000,- Ft induló vagyonnal rendelkezett. Az alapítványnak lekötött tartalékai nincsenek, keletkező forrásait folyamatosan a programok megvalósítására, a Vármegye Galéria működtetésére fordítja. 2011. november 20-án megnyitottuk új E-Galériánkat a Falk M. u. 8. szám alatt. A költségtakarékos működés biztosította 2008. évi 2.300.000,- Ft-ról 2009-re 900.000,- Ft-ra nőtt 2010-re 4.663.000-re nőtt, majd 2011. év végén 3.000.000,- Ft-ra változott a rövid lejáratú kölcsöntartozásunk. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. Államháztartási körbe tartozó és egyéb szervezettől nem pénzbeli támogatásban nem részesült. Az eredmény-levezetésben látható, hogy az évek óta áthúzódó hiány oka a csökkenő pályázati támogatás, mely jelentős forráshiányt eredményezett az alapítvány gazdálkodásában. A Vármegye Galéria és Szalon, valamint az E- Galéria fenntartási költségei azonban nem csökkenthetők a végtelenségig, költségvetésünk szinte csak minimalizált állandó költségeket tartalmaz. Takarékosságból a téli hónapokban a Vármegye Galériát fűtés hiányában nem üzemeltettük. A költségvetési támogatásként értékelhető alapokból elnyert pályázati összegek tételes elszámolása határidőben megtörtént, azok dokumentációja az egyes rendezvények és a pályázatok elszámolása a kapcsolódó dossziékban találhatók meg, amely megegyezik a hivatkozott naplófőkönyv adataival. Az NCA és NKA és az önkormányzati támogatás elszámolása tételesen megtörtént.

4.A cél szerinti juttatások kimutatása: (2.4) 2011-ben és az azt megelőző években az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzat társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: SZJA 1% a 2010. évi 300.067,- Ft-ról 200.185,- Ft-ra csökkent. Az Erdély Művészetéért Alapítvány köré tömörült művészetpártoló közönség, felhívásunkra, minden évben lehetősége szerint felajánlja SZJA adójának 1 %-át. A felajánlásról értesíti az alapítványt is. A nagylelkű támogatást megköszönve tájékoztatjuk az adományozókat éves tevékenységünkről, rendszeresen, postai úton vagy elektronikus levélben értesítést, meghívót küldünk rendezvényeinkről. A kapott támogatások részletes kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6.A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások kimutatása: (2.6) Az alapítvány tisztségviselői megalakulás óta tiszteletdíjban, költségtérítésben, megbízási díjban, folyósított kölcsönben, természetbeni juttatásban nem részesültek. Tevékenységüket önkéntes segítőként végzik.

7.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: (2.7) Az Erdély Művészetéért Alapítvány alapító okiratának megfelelően 2011-ben is az Erdélyben élő és alkotó művészek megismertetése érdekében kiállításokat szervezett a Vármegye Galériában és Vármegye Szalonban, valamint az E-Galériában és vidéki helyszíneken. A kuratóriumi döntésnek megfelelő beszámolóhoz csatolt kiállítási programját maradéktalanul teljesítette, a kapott támogatásokat, adományokat e cél érdekében használta fel.

 

 

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 2011. évi megvalósított programja

2011. január 28-ig Vissza a gyökerekhez Fafaragástól a fametszésig címmel csoportos kiállítást mutattunk be a Vármegye Galériában. 2011. február 3. – 2011. március 14. Kolozsváry Bálint grafikusművész Tusnádtól Dévényig című kiállítását rendeztük meg a Vármegye Szalonban. 2011. március 23. – 2011. május 13. a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Vármegye Galériában mutattuk be Metamorphosis Transilvaniae – Vendégünk Európa, Transylvániából elszármazott művészek tárlatát. 2011. március 24-én nyitottuk meg Faragó Miklós Magyar rapszódia című anyagát Pécsett a Képcsarnokban. 2011. április 11. – 2011. április 22. Faragó Miklós anyaga tovább utazott az Arnóti Művelődési Házba. 2011. május 20-án nyílt Paulovics László Erdélyi Íróportrék című anyaga Szatmárnémetiben. 2011. szeptember 6. – 2011. október 14. Studio 9 – Új Művészeti Törekvések Csíkban csoportos kiállítást mutattunk be a Vármegye Galériában, melyet Dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök helyettes nyitott meg. 2011. szeptember 23-án nyitott meg az alapítvány szervezésében Petrás Mária és Faragó Miklós kiállítása Mádon. 2011. október 18. – 2011. november 20. került bemutatásra Isa Schneider festőművész Képes versek, versek képben című tárlata a Vármegye Galériában. 2011. október 20. – 2011. november 20. Vetró András szobrászművész kiállítását Bereményi Géza nyitotta meg a Vármegye Galériában. 2011. november 20-án került sor az alapítvány új, E-Galériájának ünnepélyes megnyitására Petrás Mária Adventi kiállításával. 2011. decemberében 6. alkalommal került sor a Magyar Trikolór 12 hónapja című fotópályázat díjkiosztására, és a naptár bemutatójára.

A kiállítások megrendezéséhez az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai nyújtottak szakmai segítséget. A tárlatokról és tevékenységünkről részletes dokumentáció megtekinthető a Vármegye Galériában, valamint alapítványunk honlapján, a www.varmegyegaleria.hu címen.