2009 november 13., péntek

Leiter Artúr festőművész emlékkiállítása és monográfiájának bemutatója 1999. május 13-án volt a Vármegye Galériában. Megnyitót mondott Banner Zoltán.

Átkelés a művészet folyóján

 

Mint annyiszor a magyar művészettörténetben: LEITER ARTUR-nak is a halála után szolgáltathatunk igazságot, amikor végre a budapesti közönség is megismerkedhet ennek a kiváló erdélyi festőnek és művészpedagógusnak a tevékenységével. Ebből az alkalomból kerül bemutatásra az a könyv is, amely a művész családjának áldozatkészsége folytán ezekben a májusi napokban kerül a magyar könyvforgalomba határon innen és túl.
Brassóban született 1904. augusztus 6-án és ott is hunyt el 1987. június 14-én. Főiskolai tanulmányait a bukaresti Szépművészeti Akadémián végezte, de ígéretes alkotói pályakezdése ellenére sem kerülhette el a rajztanársággal járó energia- és időveszteséget.
Az alkotásban azonban nem ismert megalkuvást – ha csak azt nem tekintjük annak, hogy életművében az olajfestésnél nagyobb teret kapott az akvarell. Ez azonban nagyon sok kiváló erdélyi (magyar, román és német) művészről elmondható, hiszen a sajátos hegyi táj, levegő, légköri viszonyok, fényjelenségek és maga a sokmozgásos életforma egyaránt kiemelt szerephez jutatta a vízfestés technikáját – a dokumentarista utijegyzettől az elvont, nonfiguratív kontempláció műfajáig.
Leiter Artur esetében pedig egyetlen életmű keretében valósul meg ennek az ívnek a teljessége: a húszas-harmincas évekbeli törökországi illetve brassói és székelyföldi feljegyzésektől az utolsó korszak elementáris erejű, absztrakt „vulkánikus tájainak” a szín- és fénygomolygásig.
Rendkívüli kompozíciós készségének és tudásának köszönhetően legegyszerűbb táji, életképi vagy virágcsendéleti motívumai éppúgy a küzdelmes emberi sors példázataivá nőnek ecsetje nyomán, mint a kimondottan ennek a témának szentelt, filozofikus mélységű Keresztrefeszítés előtt, Átkelés, Vízözön, A bolnoki út, a Környezetszennyeződés, a Menekülés, a Lázadók, a Lendület, az Atlantisz, stb. című főművek.
Szülővárosában, Brassóban szinte két-háromévenkénti rendszerességgel jelentkezett közönsége színe előtt, Magyarország fővárosában a Vármegye Galéria nyújtott először lehetőséget – sajnos, immár csak halála után, hogy Leiter Artur művészetének értékeiről azok is meggyőződhessenek, akik most találkoznak művével először.

 

Leiter Artur emlékkiállítás és könyvbemutató 1999. május 13.-július 29.-ig
Banner Zoltán

Címkék: