2020. január 08., szerda 
2020. január 02., csütörtök 
2019. december 19., csütörtök 
Beszélgetés Perjés Klárával és Petrás Máriával.
2019. december 13., péntek 

Petrás Mária és Alina adventi kiállítása Budapesten  az E – Galériában
Váli Anna felvételeivel
A tárlatot Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, közreműködött Sipos Mihály és Kardos Mária és zenész barátai közreműködésével.
Az adventi kiállítás 2019. december 20.-ig kedd- péntek 15-18 óra között látogatható. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 8.

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-12-10-i-adas/?fbclid=IwAR2LHYiCJl8J8Sr8OFQgXXszNx8WL8N6pb3Xk6btdIvjamZenNNuDJwBiqE

2019. november 26., kedd 
2019. november 21., csütörtök 

A Tárlat már látogatható E- Galériában (Budapest V. Falk Miksa u. 8. ) kedd- péntekig 15-18 óra között.

2019. november 05., kedd 

,, Ó nő, te nemcsak az Isten kezeműve vagy, hanem a férfiaké is; mindig ők díszítenek fel a szívükből vett szépséggel. Költők arany képek fonalaiból szőnek hálót neked; festők mindig új halhatatlanságot adnak alakodnak. a tenger gyöngyeit adja, a bányák aranyukat, a nyári kertek virágaikat, hogy betakarjanak és elborítsanak , hogy drágábbá tegyenek téged. A férfiszívek vágya ifjúságodra árasztotta glóriáját. Félig nő vagy s félig álom. A szépség édes nekünk , mert egyazon mulandó dallamra táncol az életünkkel. A tudás drága nekünk, mert sohasem tudjuk kiteljesíteni. Minden eldőlt és elvégeztetett az örökkévaló Égben. De a föld illúzió – virágait frissnek örökre megőrzi a halál. Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj. ” Rabindranath Tagore

http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4459354d4445354d7a5a384e5467304d5455324d7a553d0d0a?title=FARAGO+EXHIBITION+INDIA+AMA&image=4e4459354d4445354d7a5a384e5467304d5455324d7a553d0d0a.jpg

2019. október 25., péntek 

Kedves Barátaim, Ismerőseim!
2019. okt. 24-én a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” című programjának keretén belül rendeztük meg a Józsa Judit Galériában a „KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTÉNY ALKOTÓMŰVÉSZET” című konferenciát.
Köszönöm a következő felkért előadóknak a magyar nemzetért tett szolgálatért:
Dr. Osztie Zoltán atya, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom Plébánosa
Kárpáti Árpád úr, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Hazai és egyházi és nemzetiségi támogatások igazgatója
Tóth Norbert úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria programjának kurátora
Kulcsár Edit galériavezető asszony, az Erdély Művészetéért Alapítvány elnöke

Köszönet Dr. Zachar Péter Krisztián, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány elnökének ünnepi beszédéért
Kiemelt köszönet a konferencia levezető elnökének Dr. Bába Szilvia Ph.D., aki a Duna Palota Nonprofit Kft. művészeti és operatív igazgatója, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány Kuratóriumának tagja, magas színvonalú munkájáért!
Nagyon köszönöm a kolléganőmnek, Székely Gyöngyinek a sok segítséget!
Hálás köszönet a KÁMME „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt kuratóriumának és szervezőbizottságának:
Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese
Gedai Csaba fotóművész
Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész
Molnár János grafikus- és festőművész
Izing László projektkoordinátor
Matolcsy János projektmanager
Nardai Katalin titkárságvezető

Szeretném megköszönni továbbá mindazon művész- és művészettörténész kollégának, akik megtiszteltek személyes jelenlétükkel a konferencián!
Köszönöm a sajtó és média képviselőinek a riportokat és a híradást!
Köszönöm Prekrit Judit felkért fotósunknak a nagyszerű fotókért, Szél Péternek a videófelvételért! (Az esemény megosztott fotói Prekrit Judit és Szél Péter felvételei).
Végül de nem utolsó sorban mindazon kedves vendégünknek, magyar testvérünknek, akik nemcsak az Anyaországból, hanem szerte a Kárpát-medencéből érkeztek és elkötelezettek a keresztény magyar alkotóművészet mellett!

A Józsa Judit Művészeti Alapítvány célja: kulturális tevékenység a társadalmi tudatosság és szerepvállalás, a magyar örökség, a nemzeti érték- és identitástudat valamint a hazaszeretet és összetartás erősítése érdekében. Alapítványunk elnökeként, alkotóművészként és művészettörténészként is egyaránt megtiszteltetés számomra, hogy a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítványnak (KÁMME) a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” című programjában kuratóriumi elnökként vehettek részt e munkában. A KÁMME Alapítvánnyal közösen szervezett konferenciánk címe és témája: „KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTÉNY ALKOTÓMŰVÉSZET”.
Mi Kárpát-medencei magyarok történelmünk során sok mindent túléltünk és megéltünk. Napjainkban megélhetjük végre azt is, hogy a magyar a magyarral újra testvér lehet, a trianoni határok ellenére elszakadt testvéreink újra magyar állampolgárok lehetnek! Kormányunk nemzetépítő munkájának különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövőnk. A Kárpát-medencei magyar kultúra bemutatásának, fejlesztésének és erősítésének kiemelkedő támogatója az Anyaország.
A konferencia témája fókuszba állította a keresztény alkotó-művészetet, ugyanis az elmúlt hetven esztendőben a határon túlra szorult területeken kimagasló színvonalú életművek jöttek létre, de ezekből a honi művészettörténet keveset fedezett fel, a fiatalabb alkotókról nem is beszélve. A kortárs határon túli keresztény alkotóművészek helyzetéről, lehetőségeikről, megélhetésük és megmaradásuk problémaköréről méltatlanul keveset tudunk. A konferencián elhangzott előadások segítenek abban, hogy és többet tudjunk tenni a jövőben majd a Kárpát-medencei keresztény-alkotóművészetért és annak művelőiért!
Szent II. János Pál pápa, 1999 húsvétján, a művészekhez írt leveléből idézem: „A társadalomnak a művészekre éppúgy szüksége van, mint tudósokra, technikusokra, munkásokra, szakemberekre, hitvallókra, tanítókra, apákra és anyákra. Mindezeknek a művészet azon magasrendű formájával kell szolgálniuk az egyén növekedését és a társadalom fejlődését, ami a nevelés művészete. Ezen belül a művészeknek minden nép műveltségében megvan a maga helyük. Amennyiben valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nemcsak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedő szolgálatot tesznek a közjónak is.”
Szeretném kiemelni, hogy a mai időkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szerte Európában a nemzeti értékek, az egészséges erkölcs, a keresztény kultúra és hit eltörlésén oly sokan fáradoznak, akkor mi, magyarok itt, az anyaországban, a „hegytetőre épített városban”, és mi, magyarok határon túl, egy nemzet vagyunk, testvérek vagyunk, és igazi példamutatásra törekszünk. De ahhoz, hogy példát tudjunk mutatni szerte Európában és a nagyvilágban, különösen fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett szemüvegen át nézzük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk, milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a Jóisten mérlegén!
Reményik Sándor szavaival kérem a Jóistent, hogy nemcsak a közjónak szolgálatot tevő művészek, hanem minden keresztény, jó magyar ember, ki – ki a maga területén „Legyen (k a) szél, mely hordja a magot”, mert a Magyar hazának, Mária országának olyan jó földje van, hogy sokan fenik rá a fogukat. Legyünk újra őseinkhez és történelmi hőseinkhez méltó, igazi magyarok, a mag-népe, a keresztény kultúra és hit őrzői, akik Boldogasszony Anyánk katonái!
Isten áldja Önöket! Isten áldja nemzetünket!
Józsa Judit
kerámiszobrász, művészettörténész
(Elhangzott 2019. okt. 24-én, csütörtökön, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet c. konferencián, Budapesten a Józsa Judit Galériában.)

2019. október 16., szerda 

Minden kedves érdeklődőd szeretettel várunk ( E-Galéria 1055, Budapest Falk Miksa u.8 )

Faragó Miklós 2015- 2018 években indiai utazásai során készült festményeinek bemutatására. 2019. november. 12.-én 17.00 órakor nyíló India Ama című kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja Demeter Ervin.

2019. október 09., szerda 

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/503981

Kulcsár Edit galériavezető, Szűcs Nelli Színésznő és Barnóczky Ákos rendező, író a mai Akvarell vendége.
Kulcsár Edit a tevékenységeiről mesél és egy kiállításra hívja önöket,
Szűcs Nelli legújabb címszerepéről mesél, Barnóczky Ákos pedig első regényét mutatja be.