2020. február 11., kedd 

Megnyitó Beszéd:Lenzsér – Mezei Kata Anyag és Ima című kiállítása a 2020- ban tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készített monstrancia ( szentségmutató), és a monstrancia köré tervezett liturgikus tárgyakat mutatja be. A NEK Titkársága 2018- ban írt ki kétfordulós pályázatot reprezentatív monstrancia művészi tervezésére és elkészítésére.

Az eredményes monstrancia – pályázattal egy időben indult három éves MMA – ösztöndíjas időszaka. Témaválasztása a monstrancia tervezése és készítése miatt esett liturgikus tárgyak tervezésére és készítésére. Ezek tárgyai szellemiségükben , anyaghasználatukban és szerkesztésükben szorosan kapcsolódnak a monstranciához, melynek tervezésekor alapvetően törekedett a tradicionális, hagyománytisztelő tárgyfelépítésre, de kortárs anyaghasználattal, szerkesztésmóddal és részletképzéssel.

A köré tervezett tárgyak , bár ugyan azt a szerkesztési elvet követik sokkal inkább a kortárs megfogalmazás felé léptek. Ezekkel a tárgyakkal egy gondolatmagot szeretne elültetni. Kibillenteni a látogatót az ezekhez a tárgyakhoz kötődő ismert, megszokott, hagyományos elképzeléseiből. Hiszen miért is mondanánk, hogy Krisztus gótikus vagy Krisztus barokk ? Krisztus egyetemes, kortalan és transzcendens.

A kiállítást megnyitotta Szenes István belsőépítész az MMA rendes tagja. Közreműködött SaxOrgan Duo . A tárlat 2020. március. 20.-ig látogatható kedd-péntek 15.00 – 18.00 óra között.

2020. május. 22.-én pedig a Tokaji Szent Orbán Zarándoklat nyitórendezvényeként kerül bemutatásra a tárlat a Demetervin pincészetben.

2020. január 08., szerda 
2020. január 02., csütörtök 
2019. december 19., csütörtök 
Beszélgetés Perjés Klárával és Petrás Máriával.
2019. december 13., péntek 

Petrás Mária és Alina adventi kiállítása Budapesten  az E – Galériában
Váli Anna felvételeivel
A tárlatot Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, közreműködött Sipos Mihály és Kardos Mária és zenész barátai közreműködésével.
Az adventi kiállítás 2019. december 20.-ig kedd- péntek 15-18 óra között látogatható. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 8.

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-12-10-i-adas/?fbclid=IwAR2LHYiCJl8J8Sr8OFQgXXszNx8WL8N6pb3Xk6btdIvjamZenNNuDJwBiqE

2019. november 26., kedd 
2019. november 21., csütörtök 

A Tárlat már látogatható E- Galériában (Budapest V. Falk Miksa u. 8. ) kedd- péntekig 15-18 óra között.

2019. november 05., kedd 

,, Ó nő, te nemcsak az Isten kezeműve vagy, hanem a férfiaké is; mindig ők díszítenek fel a szívükből vett szépséggel. Költők arany képek fonalaiból szőnek hálót neked; festők mindig új halhatatlanságot adnak alakodnak. a tenger gyöngyeit adja, a bányák aranyukat, a nyári kertek virágaikat, hogy betakarjanak és elborítsanak , hogy drágábbá tegyenek téged. A férfiszívek vágya ifjúságodra árasztotta glóriáját. Félig nő vagy s félig álom. A szépség édes nekünk , mert egyazon mulandó dallamra táncol az életünkkel. A tudás drága nekünk, mert sohasem tudjuk kiteljesíteni. Minden eldőlt és elvégeztetett az örökkévaló Égben. De a föld illúzió – virágait frissnek örökre megőrzi a halál. Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj. ” Rabindranath Tagore

http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4459354d4445354d7a5a384e5467304d5455324d7a553d0d0a?title=FARAGO+EXHIBITION+INDIA+AMA&image=4e4459354d4445354d7a5a384e5467304d5455324d7a553d0d0a.jpg

2019. október 25., péntek 

Kedves Barátaim, Ismerőseim!
2019. okt. 24-én a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” című programjának keretén belül rendeztük meg a Józsa Judit Galériában a „KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTÉNY ALKOTÓMŰVÉSZET” című konferenciát.
Köszönöm a következő felkért előadóknak a magyar nemzetért tett szolgálatért:
Dr. Osztie Zoltán atya, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom Plébánosa
Kárpáti Árpád úr, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Hazai és egyházi és nemzetiségi támogatások igazgatója
Tóth Norbert úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria programjának kurátora
Kulcsár Edit galériavezető asszony, az Erdély Művészetéért Alapítvány elnöke

Köszönet Dr. Zachar Péter Krisztián, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány elnökének ünnepi beszédéért
Kiemelt köszönet a konferencia levezető elnökének Dr. Bába Szilvia Ph.D., aki a Duna Palota Nonprofit Kft. művészeti és operatív igazgatója, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány Kuratóriumának tagja, magas színvonalú munkájáért!
Nagyon köszönöm a kolléganőmnek, Székely Gyöngyinek a sok segítséget!
Hálás köszönet a KÁMME „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt kuratóriumának és szervezőbizottságának:
Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese
Gedai Csaba fotóművész
Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész
Molnár János grafikus- és festőművész
Izing László projektkoordinátor
Matolcsy János projektmanager
Nardai Katalin titkárságvezető

Szeretném megköszönni továbbá mindazon művész- és művészettörténész kollégának, akik megtiszteltek személyes jelenlétükkel a konferencián!
Köszönöm a sajtó és média képviselőinek a riportokat és a híradást!
Köszönöm Prekrit Judit felkért fotósunknak a nagyszerű fotókért, Szél Péternek a videófelvételért! (Az esemény megosztott fotói Prekrit Judit és Szél Péter felvételei).
Végül de nem utolsó sorban mindazon kedves vendégünknek, magyar testvérünknek, akik nemcsak az Anyaországból, hanem szerte a Kárpát-medencéből érkeztek és elkötelezettek a keresztény magyar alkotóművészet mellett!

A Józsa Judit Művészeti Alapítvány célja: kulturális tevékenység a társadalmi tudatosság és szerepvállalás, a magyar örökség, a nemzeti érték- és identitástudat valamint a hazaszeretet és összetartás erősítése érdekében. Alapítványunk elnökeként, alkotóművészként és művészettörténészként is egyaránt megtiszteltetés számomra, hogy a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítványnak (KÁMME) a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” című programjában kuratóriumi elnökként vehettek részt e munkában. A KÁMME Alapítvánnyal közösen szervezett konferenciánk címe és témája: „KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTÉNY ALKOTÓMŰVÉSZET”.
Mi Kárpát-medencei magyarok történelmünk során sok mindent túléltünk és megéltünk. Napjainkban megélhetjük végre azt is, hogy a magyar a magyarral újra testvér lehet, a trianoni határok ellenére elszakadt testvéreink újra magyar állampolgárok lehetnek! Kormányunk nemzetépítő munkájának különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövőnk. A Kárpát-medencei magyar kultúra bemutatásának, fejlesztésének és erősítésének kiemelkedő támogatója az Anyaország.
A konferencia témája fókuszba állította a keresztény alkotó-művészetet, ugyanis az elmúlt hetven esztendőben a határon túlra szorult területeken kimagasló színvonalú életművek jöttek létre, de ezekből a honi művészettörténet keveset fedezett fel, a fiatalabb alkotókról nem is beszélve. A kortárs határon túli keresztény alkotóművészek helyzetéről, lehetőségeikről, megélhetésük és megmaradásuk problémaköréről méltatlanul keveset tudunk. A konferencián elhangzott előadások segítenek abban, hogy és többet tudjunk tenni a jövőben majd a Kárpát-medencei keresztény-alkotóművészetért és annak művelőiért!
Szent II. János Pál pápa, 1999 húsvétján, a művészekhez írt leveléből idézem: „A társadalomnak a művészekre éppúgy szüksége van, mint tudósokra, technikusokra, munkásokra, szakemberekre, hitvallókra, tanítókra, apákra és anyákra. Mindezeknek a művészet azon magasrendű formájával kell szolgálniuk az egyén növekedését és a társadalom fejlődését, ami a nevelés művészete. Ezen belül a művészeknek minden nép műveltségében megvan a maga helyük. Amennyiben valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nemcsak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedő szolgálatot tesznek a közjónak is.”
Szeretném kiemelni, hogy a mai időkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szerte Európában a nemzeti értékek, az egészséges erkölcs, a keresztény kultúra és hit eltörlésén oly sokan fáradoznak, akkor mi, magyarok itt, az anyaországban, a „hegytetőre épített városban”, és mi, magyarok határon túl, egy nemzet vagyunk, testvérek vagyunk, és igazi példamutatásra törekszünk. De ahhoz, hogy példát tudjunk mutatni szerte Európában és a nagyvilágban, különösen fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett szemüvegen át nézzük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk, milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a Jóisten mérlegén!
Reményik Sándor szavaival kérem a Jóistent, hogy nemcsak a közjónak szolgálatot tevő művészek, hanem minden keresztény, jó magyar ember, ki – ki a maga területén „Legyen (k a) szél, mely hordja a magot”, mert a Magyar hazának, Mária országának olyan jó földje van, hogy sokan fenik rá a fogukat. Legyünk újra őseinkhez és történelmi hőseinkhez méltó, igazi magyarok, a mag-népe, a keresztény kultúra és hit őrzői, akik Boldogasszony Anyánk katonái!
Isten áldja Önöket! Isten áldja nemzetünket!
Józsa Judit
kerámiszobrász, művészettörténész
(Elhangzott 2019. okt. 24-én, csütörtökön, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet c. konferencián, Budapesten a Józsa Judit Galériában.)

2019. október 16., szerda 

Minden kedves érdeklődőd szeretettel várunk ( E-Galéria 1055, Budapest Falk Miksa u.8 )

Faragó Miklós 2015- 2018 években indiai utazásai során készült festményeinek bemutatására. 2019. november. 12.-én 17.00 órakor nyíló India Ama című kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja Demeter Ervin.