2017 október 28., szombat

2017. november. 8.-án  az E-Galériában   került megrendezésre  Petrás Mária és Alina   “Adventi “  kiállítása.

Megnyitotta: Józsa Judit  – művészettörténész, galériavezető

Közreműködött: Sipos Mihály és Kardos Mária,Petrás Alina Kiss Tatiana és Petrás Mária

A kiállítás megtekinthető : 2018. január 30.-ig  az a E -Galériában  

Petrás Mária és Alina Adventi kiállításának megnyitója 

 A névtelen szentek csángó honfitársaink, akik bár kívül éltek és élnek  Magyarország földrajzi határain, lélek- és értékőrző életükkel a XIX. század közepétől egyre többször kerültek az  utazók, majd az őket megismerni kívánó tudósok érdeklődésének,  középpontjába…

 

Mindazok, akik megismerték a moldvai csángók árvaságát, kiszolgáltatottságát, s azt, hogy milyen hűségesek  anyanyelvükhöz és hagyományaikhoz,  egész életükre megbecsülésükbe és szeretetükbe fogadták őket… Így, Domokos Pál Péter, akit máig a csángók apostolának emlegetnek…

Petrás Mária és Alina keramikusok, énekesek  ennek a nehézsorsú magyar népcsoportnak a szülöttei

A csángómagyarok   élet-kultúráját nem lehet elsajátítani, , bele kell születni, bele kell nőni és benne kell élni. Alapja a megvallott, vállalt hit, a vallásos élet. Amint többször hallottam Máriától, ők sohasem hagyták el Szűzanyát, sohasem tagadták meg Jézus Krisztus intelmeit, s Istennel imádság és ének által buzgón igyekeztek kapcsolatba kerülni…

Egy csángó legenda szerint az aszú avagy száraz Szeret partján állt  egy óriás szürkenyár, melyet még Szent László király ültetett, hogy a fa tetejébe elhelyezett haranggal létrejöjjön egy összeköttetés az Ég és a Föld, a fölöttünk lévő Isten-országa és földön élő csángók között, akik a legenda szerint a nevüket is ekkor kapták, hiszen a földre leérő harangkötéllel lehetett csángatni, ahogyan a harangok félreverését a moldvai, gyimesi csángók nevezik…   

 

Petrás Mária és Alina a magyar művészeti örökség védelmében veri félre a harangot, a nemzeti művészet életre keltéséért  csángat!

Petrás Mária munkássága megkerülhetetlen jelentőségű a  nemzeti  művészetben. Tematikájában, formavilágában, technikai jegyeiben egyedi, utánozhatatlan…

Kovács Gergelyné  kultúrtörténész  /részletek Petrás  Mária  laudációjából/