2009 július 21., kedd

Madarász Kathy Margit textiltervező

Madarászné Kathy Margit Megidézett örökségünk című kiállítása a Vármegye Szalonban 2001. október 30-án nyílt meg. Megnyitót mondott: Prókai Gábor művészettörténész. A kiállítás fővédnöke Dr. Lévai Anikó volt.

Madarász Kathy Margit ruhatervező iparművész kiállítása különleges színfolttal járult hozzá a Vármegye Galéria millenniumi kiállítás sorozatához, lehetőséget teremtve arra, hogy a budapesti közönség megismerkedjen a tradícióinkat is tükröző iparművészet alkotásaival.
Madrász Kathy Margit aprólékos kétkezi munkával varrt, hímzett, saját tervezésű és kivitelezésű öltözék-kompozíciói 1970-től kezdődően kerülnek kiállításra. Történelmi ihletésű, festői hatású munkái – „ruhakölteményei” – az európai kultúrtörténet nagy korszakait méltó módon, művészi eleganciával idézik meg. A millenniumi esztendőben nagyméretű faliképeket komponált, melyeknek címei is jelzik művészi elkötelezettségét, történelmi távlatokat átívelő magyarságszeretetét: „Őseinket felhozád”, „A magyarság 1000 éves keresztény életének dicsérete”, „Életfa Bethlen Kata emlékére”. Öltözékgyűjteményének minden darabját műtárgyi rangra emeli egyedi varrás-öltés-szegés technikáinak magas színvonalú alkalmazása, motívumkincseinek megszámlálhatatlan variációs lehetősége.

 

Megidézett örökségünk II.

Megidézett örökségünk II.

„….. ruhatervezői tevékenységében nem a napi, múló divatot követi. A folyton változó helyett éppen az állandóbbat, a történelmi múltból leülepedett értékeket kereste és találta meg. Ösztöne és tehetsége visszavezette az archaikus forrásokig.  … Ruhái nem hivalkodóak, ugyanakkor valami ünnepélyes alkalomhoz, s főként az emberi méltósághoz és egyéniséghez illő karaktert hordoznak.”

Bánszky Pál – művészettörténész, Művészet, 1987. aug.

„….. a kompozíciós magabiztosság emeli a művészet rangjára az egyes darabokat.
…..selyembe, bársonyba, laza szövetekbe, varrottasok és hímzések által még jobban feldúsított textúrákba  lehet órákig  elmélyedten gondolkodni Kathy Margit által újra feltámasztott méltóság teli művészet jelentőségén és mai időszerűségén. A mi időnk olyan nagyasszonya ő, akinek hónapokig – évekig tartó kézmunkássága, indítékai, és hitelessége hozzásegíthet ahhoz, hogy ezt a magatartást tekinthessük követhetőnek, amitől jobbnak, tisztábbnak, netán értékesnek érezhetjük magunkat, mert ő is tiszta forrásból merít.”
Dvorszky Hedvig – művészettörténész, megnyitóbeszéd
elhangzott 2000. okt. 6-án a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban

„…..a nemesi udvarházak, az erdélyi kastélyok nagyasszonyainak áldoz képzeletében…alkotóművészetben a képzelet éppen annyira benne van, mint a génekben megőrzött hagyományok.”
Bényei József – költő, megnyitóbeszéd, elhangzott 1999. febr. 22-én a Hatvani Galériában

„Különböző minőségű ritmikus felületek kerülnek egymás mellé, a finom árnyalat – és tónusbeli eltérések, az egynemű, tompa és rusztikus felületek pedig szinte észrevétlenül hoznak létre egy, az ezt a világrendet is visszaadni, közvetíteni és erősíteni tudó játékot.”…
„Emberségünk, hitünk, ősi rendünk súlya ring a bársonyban, selyemben s hímzett pántok alatt …erőt merítenek a múltból, hogy erőt adhassanak a jelenhez, a jövőhöz imádságos szövetségeseként az Égnek.”
Vitéz Ferenc – költő, 1997. szept. 9. Hajdú-Bihari Napló

Bíborba, bársonyba című kiállítás

2015. 02. 03.-án 16:30-ra  az  Erdély Művészetéért Alapítvány E-Galériájába (Budapest Falk Miksa út 8.) a „Megidézett örökségünk” című kiállítás sorozat  következő megnyitójára került sor. A tárlaton  Madarász Kathy Margit Ferenczy Noémi díjas textilművész “Bíborba, bársonyba” című anyaga került bemutatásra.
A kiállítást megnyitotta Dr. Vitéz Ferenc  költő, művészeti író.

Bíborba bársonyba

Madarász Kathy Margit kiállítása az E-Galériába

2015. 03.03.-án rendeztük meg Madarász Kathy Margit “Bíborba bársonyba” című kiállítását.
A tárlaton készült képek:
IMG_1161 IMG_1150 IMG_1141 IMG_1138

Bíborban, bársonyvan című kiállítás a sajtóban

Madarász Kathy Margit Bíborba bársonyba című kiállításáról közvetített a Katolikus rádió 2015.02.13 09:04
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=361799&ado=1&adonev=bud
2015. 02. 04.-én 23:37-től a DunaWorld Kultikon című műsora: http://www.mediaklikk.hu/musor/kultikon/

IMG_1161

 

Bíborba, bársonyba című kiállítás a Lyukasórában

Lyukasóra 2015. márciusi kiadványában  Madarász Kathy Margit Bíborba, bársonyba című kiállítása szerepelt.

Lyukasóra1 Lyukasóra2

 

“Megidézett Örökségünk” Madarászné Kathy Margit utolsó munkái láthatóak. 

Debreceni Református  Hittudományi Egyetem kápolnaszentelő ünnepségén 2016. február 12-én mutatták be Madarász Kathy Margit két utolsó munkája és két nagyméretű fali textiljét melyek a kápolnát díszítik.

Debrecen kollázs

Címkék: